ANAF: Inregistrarea fiscala a persoanelor nerezidente care datoreaza contributie la fondul de tranzitie energetica

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in data de 18.11.2022 cateva precizări privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente care datorează contribuție la fondul de tranziție energetică.

Precizări privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică conform art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022

1.Persoana nerezidentă care nu este înregistrată fiscal în România și datorează contribuția la Fondul de Tranziție Energetică are obligația înregistrării fiscale potrivit art.82 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea înregistrării fiscale se face:

 • direct sau printr-un împuternicit desemnat potrivit art.18 din Codul de procedură fiscală – de către persoana nerezidentă care are rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spaţiului Economic European sau care are rezidenţa într-un stat care este parte a unui instrument juridic internaţional semnat de România şi care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale;
 • printr-un împuternicit desemnat potrivit art.18 din Codul de procedură fiscală – de către celelalte persoane nerezidente.
  În vederea înregistrării fiscale, persoana nerezidentă, direct sau prin împuternicit, completează și depune, după caz, unul dintre următoarele formulare:
 • formularul (030) “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal” – în cazul persoanelor fizice nerezidente sau
 • formularul (015) “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România” – în cazul celorlalte categorii de persoane nerezidente.
  La completarea formularului de înregistrare fiscală, persoanele nerezidente, care datorează numai contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, nu completează secțiunile privind vectorul fiscal, întrucât această contribuție nu este o obligație fiscală. Formularul va fi însoțit de acte doveditoare ale
  informațiilor înscrise în acesta.
  Formularul de înregistrare fiscală se depune după cum urmează:
 • în cazul persoanelor nerezidente care solicită direct înregistrarea fiscală – la organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale, potrivit art.40 alin.(1) din Codul de procedură fiscală și anume organul fiscal în a cărui rază teritorială se realizează tranzacționarea de energie. În cazul în care tranzacționarea se realizează pe piețele administrate de OPCOM, organul fiscal competent este Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice;
 • în cazul persoanelor nerezidente care au obligația/optează să-și desemneze un împuternicit potrivit art.18 din Codul de procedură fiscală -la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului.

2.Persoanele nerezidente care operează pe pieţele de energie din România sunt obligate să constituie, în termen de 15 zile, garanții sub formă de cash colateral, respectiv consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului pe seama organului fiscal central sau scrisoare de garanţie bancară. Cuantumul garanţiei este de 1 milion euro, echivalent în lei, stabilit la cursul comunicat de Banca Naţională a României la data constituirii garanţiei. Procedura privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei, a fost aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1843/2022.

Articole similare

Comentariul tau aici