Angajament de plată

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Recuperarea pagubelor, precum și restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite în natură ori a serviciilor nedatorate, recunoscute, se pot face prin “angajament de plată”, în scris, al celui în cauză.

Angajamentul de plată scris este actul juridic unilateral prin care o persoană recunoaște că datorează suma prevăzută în cuprinsul său și își asumă obligația de a o plăti; angajamentul de plată constituie titlu executoriu și pe baza lui se fac reținerile din salariul celui în cauză.

Angajamentul de plată care nu cuprinde în mod clar și cert toate elementele nu are efect legal, urmând ca în termenele și în condițiile legii să se emită dispoziția de imputare.

Angajamentul de plată ( Cod 14-8-2/a ) serveşte ca:

– titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;

– titlu executoriu pentru executarea silită, în caz de nerespectare a angajamentului;

– angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă entităţii.

Acesta se întocmeşte de către persoana care îşi ia angajamentul de plată, în condiţiile în care există documente din care rezultă pagube sau alte obligaţii de plată (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).

Model formular conform O 2634/2015 :

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×