Angajatorii isi pot recupera sumele platite in plus ca impozit pe venit – ce trebuie sa faca?

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pe site-ul AJFP – Teleorman a fost publicat un comunicat cu privire la modalitatea prin care angajatorii isi pot recupera sumele platite in plus ca impozit pe venit.

  “Plătitorii de venit care au reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat şi efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea depun formularul 110 – „Declaraţie de regularizare / cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă”.

  Formularul se depune atât în cazul în care, în perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, impozitul datorat este mai mare decât suma restituită, cât şi în situaţia în care suma restituită beneficiarilor de venit este mai mare decât impozitul datorat, rezultând astfel diferenţe de plată sau diferenţe de recuperat de la bugetul de stat.

  În situaţia în care în urma regularizării rezultă diferenţe de recuperat de la bugetul de stat, formularul are rolul unei cereri de restituire. Formularul se depune pentru perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sumelor beneficiarului de venit de către plătitor, în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sumelor, prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală.

  În cazul beneficiarilor de venit, persoane nerezidente, care depun certificatul de rezidenţă fiscală ulterior reţinerii la sursă a impozitului de către plătitorul de venit, declaraţia de regularizare/cererea de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă se depune în cadrul termenului de prescripţie, inclusiv în cazul în care s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, ca urmare a efectuării unei inspecţii fiscale.

  Declaraţia de regularizare/cererea de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către plătitor. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  Pentru rectificarea informaţiilor înscrise iniţial în formularul 110 se foloseşte acelaşi model de formular, se bifează “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop,înscriindu-se corect toate informaţiile din declaraţie. Declaraţia de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă – formular 110 a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F nr.2779/2017, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 793 din data de 6 octombrie 2017.”

  Sursa: AJFP Teleorman

  Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: