Antrepozitul fiscal

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Antrepozitul fiscal reprezinta locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente (Ministerul Finantelor Publice sau Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala de administrare a marilor contribuabili sau directiile regionale vamale) unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de Codul fiscal si de normele aferente acestuia.

  Regimul suspensiv este regimul fiscal potrivit caruia plata accizelor este suspendata pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor.

  Este important a nu se confunda notiunea de antrepozit fiscal cu cea de antrepozit vamal.

  Antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamala, aflat sub controlul acesteia, in care marfurile pot fi depozitate. In antrepozitul vamal se permite intrarea marfurilor straine, inainte ca ele sa fie supuse obligatiei de plata a datoriei vamale sau unor masuri de politica comerciala, precum si a marfurilor romanesti vamuite, care sunt depozitate pana la expedierea lor in strainatate

  Productia si/sau depozitarea produselor accizabile acolo unde acciza nu a fost platita poate avea loc doar intr-un antrepozit fiscal. Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile. Nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

  Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza unei autorizatii valabile emise de autoritatea fiscala competenta. Obtinerea ei se face in baza unei cereri insotita de documente cu privire la :

  a. amplasarea si natura locului;
  b. tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate in decursul unui an;
  c. identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat.
  d. capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar autorizat de a satisface conditiile prevazute in art. 183 din Codul Fiscal;

  La art 183. se mentioneaza cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca antrepozitarul autorizat, astfel:

  a) sa depuna la autoritatea fiscala competenta daca se considera necesar, o garantie, in cazul productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse, in conditiile stabilite prin norme;
  b) sa instaleze si sa mentina incuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurarii securitatii produselor accizabile amplasate in antrepozitul fiscal;
  c) sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile in derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite in antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor fiscale competente;
  d) sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;
  e) sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente in orice zona a antrepozitului fiscal, in orice moment in care antrepozitul fiscal este in exploatare si in orice moment in care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
  f) sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatile fiscale competente, la cererea acestora;
  g) sa asigure in mod gratuit un birou in incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritatilor fiscale competente;
  h) sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatile fiscale competente orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
  i) sa instiinteze autoritatile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusa a structurii antrepozitului fiscal, precum si a modului de operare in acesta, care poate afecta cuantumul garantiei constituite potrivit prevederilor lit. a);
  j) sa instiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii.
  k) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin norme

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: