Anul fiscal pentru platitorii de impozit pe profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Anul fiscal este anul calendaristic.  Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

Cand un contribuabil se infiinteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila incepe:

 1. de la data inregistrarii acestuia in registrul comertului, daca are aceasta obligatie potrivit legii;
 2. de la data inregistrarii in registrul tinut de instantele judecatoresti sau alte autoritati competente, daca are aceasta obligatie, potrivit legii;
 3. pentru sediul permanent, de la data la care persoana juridica straina incepe sa isi desfasoare, integral sau partial, activitatea in Romania, potrivit art. 8 , cu exceptia sediului care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului, pentru care perioada impozabila incepe la data inregistrarii in registrul comertului.

Cand un contribuabil inceteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila se incheie:

 1. In cazul fuziunilor sau divizarilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanelor juridice absorbite/divizate prin dizolvare fara lichidare, la una dintre urmatoarele date:
  • la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente sau de alte autoritati competente a noii persoane juridice ori a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau mai multor persoane juridice noi;
  • la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;
  • la data inmatricularii persoanei juridice infiintate potrivit legislatiei europene, in cazul in care prin fuziune se constituie asemenea persoane juridice;
 2. In cazul dizolvarii urmate de lichidarea contribuabilului, la data incheierii operatiunilor de lichidare, dar nu mai tarziu de data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent;
 3. In cazul incetarii existentei unui sediu permanent, la data radierii inregistrarii fiscale.

Exercitiu finaciar diferit fata de anul calendaristic

Contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar.

Primul an fiscal modificat include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal.

Contribuabilii comunica organelor fiscale competente optiunea pentru anul fiscal modificat, in termen de 15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat sau de la data inregistrarii acestora, dupa caz.

Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor de mai sus, pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:

 1. contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit trimestrial si pentru care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;
 2. contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continua efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilite inainte de modificare; in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic.

In cazul contribuabililor care au optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie in termen de 5 ani incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se implinesc 6 luni de la incheierea anului fiscal pentru care se datoreaza obligatia fiscala.

Prin exceptie, in cazul contribuabililor care se dizolva cu lichidare, perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare se considera un singur an fiscal.

 

Articole similare