Asigurat in sistemul public de pensii 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Au calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul public de pensii, urmatoarele categorii de persoane:

 • cetatenii romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul ori resedinta in Romania;
 • cetatenii romani, cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania;
 • PF si PJ care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atat pe perioada in care PF care realizeaza venituri din salarii ori asimilate salariilor desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 • ANOFM, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala ori de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj si pentru care dispozitiile legale prevad plata de contributii de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • CNAS, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) și la art. 32 din OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Legea nr. 399/2006;
 • unitatile trimitatoare, pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, inclusiv pentru categoriile de personal trimise in misiune temporara sau permanenta in strainatate prevazute prin HG, pentru sotul/sotia care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu si pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda raporturile de munca, ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice.

Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, datoreaza, CAS pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, pentru care exista obligatia declararii in Romania:

 • venituri din salarii sau asimilate salariilor;
 • venituri din activitati independente;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 • indemnizatii de somaj;
 • indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Cotele de CAS valabile pentru anul 2019 sunt urmatoarele:

 • 25% datorata de PF care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii CAS;
 • 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, de catre PF si PJ care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010, de catre PF si PJ care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Exceptie pentru cele mentionate mai sus:

Pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, PF care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza CIM incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile impuse de lege, cota CAS se reduce cu 3,75 puncte procentuale, adica va fi de 21.25%.

Articole similare

Comentariul tau aici