Asigurat la sanatate prin coasigurare – ce presupune pentru angajat si angajator?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Ordinului nr. 581/2014, persoanele asigurate la sanatate in sistemul public au posibilitatea de a lua in intretinere membrii ai familiei: sotul, sotia sau parintii care nu realizeaza venituri proprii. Acestia din urma dobandesc calitatea de coasigurati si vor avea acces la aceleasi servicii medicale precum o alta persoana asigurata in acest sistem. Copii minori si chiar si cei cu varsta intre 18 si 26 de ani, daca isi continua studiile, sunt asigurati automat in sistemul de sanatate fara ca acestia sa fie nevoiti sa plateasca contributia.

“Persoanele asigurate în baza art. 213 alin. (1) lit. b), respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate cu sau fără plata contribuţiei, denumite în continuare coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.”

Atentie!  Coasiguratii nu pot avea la randul lor coasigurati in baza art. 213 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce trebuie sa faca asiguratul care vrea sa ia in intretinere sotul/sotia/ sau un parinte?

Potrivit art. 12 din Ordinul nr. 581/2014, angajatul trebuie sa pregateasca o documentatie pe care sa o prezinte angajatorului sau, din aceasta documentatie fac parte urmatoarele acte:

  • declaratie pe propria raspundere a salariatului prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiv;
  • copia actului de identitate al persoanei coasigurate;
  • copia actului care atesta relatia de rudenie intre salariat si coasigurat (certificat de casatorie; certificat de nastere; etc);
  • o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii.

Ce trebuie sa faca angajatorul?

Documentele primite de la angajat in vederea coasigurarii unui membru al familiei se vor arhiva la dosarul de personal.

Pe de alta parte, angajatorul este obligat sa completeze si sa declare prin formularul 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” la sectiunea “Detalii CO- Asigurati” datele cu privire la coasiguratii angajatului (nume/prenume si CNP).

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare