Asociat si administrator – moduri diferite de impozitare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Daca o persoana fizica are calitatea de asociat si in acelasi timp si de administrator la o societate comerciala, atunci aceasta poate fi remunerata in doua feluri:

  • in calitate de asociat- prin intermediul dividendelor;
  • in calitate de administrator – printr-o remuneratie stabilita in baza unui contract de mandat.

Iata ce taxe datorezi pentru fiecare din cele doua variante:

  1. pentru dividende:

impozit 5%;

– CASS – 10% cu mentiunea ca asociatul datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara (respectiv 24.960 lei pentru 2019).

Cota de 10% se aplica la aceste 12 salarii minime, respectiv 10%*24.960 lei = 2.496 lei. Aceasta suma nu se retine de catre societate, ea declarandu-se si platindu-se de catre persoana fizica beneficiara a dividendelor.

In aceasta suma se cumuleaza nu numai veniturile din dividende ci toate din lista de mai jos :

a) venitul net/brut sau norma de venit din activitati independente;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare, precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
d) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor;
e) venitul si/sau castigul din investitii. In cazul veniturilor din dobanzi se iau in calcul sumele incasate, iar in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul dividendele distribuite si incasate incepand cu anul 2018;
f) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,;
g) venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse.

b) pentru remuneratia administratorului se aplica aceleasi reguli ca si pentru veniturile din salarii, adica acelasi sistem de impozitare.

Baza legala este art. 76 din Codul fiscal (Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor), care prevede la art. 76 alin (2) lit o)  ca regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:” o) remunerația administratorilor societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație;”

Asadar, taxele sunt:

1.contributii si impozite suportate de administrator :

-CAS 25%

-CASS 10%

-Impozit -10%

2. taxe suportate de societate: CAM 2.25%

Articole similare

Comentariul tau aici