Aspecte juridice si functionale ale sponsorizarilor

Din punct de vedere juridic, sponsorizarea este actul prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.Spre deosebire de sponsorizare, care este un act incheiat intre doua persoane juridice (chiar daca una dintre ele nu are scop lucrativ), mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific cercetare fundamentala si aplicata.

Prin urmare daca urmarim sa sustinem activitatea unei fundatii, organizatii sportive sau oricarei alte persoane fara scop lucrative trebuie sa incheiem un contract de sponsorizare, iar daca urmarim sa sustinem activitatea unei persoane fizice (fie ca suntem persoana fizica sau persoana juridica), vom incheia un act de mecenat (obligatoriu de incheiat in forma autentica, la notariat).

Cine pot fi beneficiarii sponsorizarilor?

a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara în România sau urmeaza sa desfasoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învatamânt, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de întretinere, restaurare, conservare si punere în valoare a monumentelor istorice;

b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Pe de alta parte, din punct de vedere functional, actiunile de sponsorizare bine dirijate se pot transforma intr-un foarte bun si foarte ieftin instrument de promovare a numelui de marca si de castigare a favorabilitatii clientilor. Cele mai recente studii desfasurate in Uniunea Europeana si in America releva – consumatorii sunt subconstient inclinati sa aleaga acele companii pe care le percep ca fiind implicate si responsabile social, ori acest efect se poate obtine si prin acordarea de sponosorizari si participarea activa la diverse evenimente culturale, sportive, religioase, educative sau filantropice.

Mai mult, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea au dreptul sa scada din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri;
b) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Astfel, ce trebuie sa faca companiile pentru a se asigura ca obtin maxim de beneficii din actiunile de sponsorizare?
– sa aleaga cu mare grija domeniul si activitatile sponsorizate, astfel incat sa fie relevante pentru activitatea pe care o desfasoara (de exemplu, sponsorizarea unui concert de muzica simfonica de catre o fabrica de bere nu va avea acelasi efect ca si in cazul in care banii ar fi directionati catre o echipa de fotbal)
– sa negocieze in asa fel actul de sponsorizare cu beneficiarul, incat sa se asigure ca acesta (beneficiarul) va comunica intens numele sau si calitatea de sponsor sau sustinator
– sa incheie contractele si celelalte acte contabile legate de sponsorizare conform legi, astfel inca sa poate asimila platile cu o sponsorizare
sa aplifice efectele mediatice ale sponorizarii prin folosirea in comunicari a asocierii cu evenimentele sau organizatiile sponsorizate, astfel incat sa se asigura ca populatia pe care o tinteste a aflat de respectivul act de sponsorizare/ asociere.

Model de contract de sponsorizare (format DOC)

Articole similare

One Thought to “Aspecte juridice si functionale ale sponsorizarilor”

Comentariul tau aici