Aspecte privind obligatiile fiscale ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; Legea 287/2009 cu completari si modificari ulterioare; Ordinul comun al viceprim-ministrului,  ministrului Finantelor Publice, ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si ministrului  Sanatatii nr. 1045/2084/793/2012; Legea 455/2001 .

In concordanta cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si  completarile ulterioare, platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia  de a conduce evidenta contabila, au obligatia de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la  sursa, reprezentand plati anticipate, pentru veniturile platite reprezentand:

  • drepturi de proprietate intelectuala;
  • activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil (Legea 278/2009),precum si a contractelor de agent;
  • servicii de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
  • drepturi rezultate din asocierea unei persoane fizice cu o persoana juridica, platitoare pe venit microintreprindere.

Legat de acestea, sa mentionam ca:

  •  nu se retine impozit in cazul veniturilor realizate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie;
  • contribuabilii care obtin venituri din categoriile mentionate mai sus datoreaza contributii sociale individuale, contributii care se calculeaza, retin, declara si vireaza de catre platitorii de venituri.

Pe de alta parte, sub aspectul declararii taxelor si contributiilor sunt de subliniat urmatoarele:

• declararea impozitului de 10% sau de 16% si a contributiilor sociale individuale se face in  formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului  pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, formular care se depune prin  mijloace electronice de transmitere la distanta;

• depunerea electronica este posibila daca platitorul de venit detine un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica;

• platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati completeaza formularul 112,  sectiunea C, conform instructiunilor prevazute in Ordinul comun al viceprim-ministrului,  ministrului Finantelor Publice, ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si ministrului Sanatatii nr. 1045/2084/793/2012;

• depunerea formularului 112 este trimestriala sau lunara, in functie de perioada inscrisa  in vectorul fiscal.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

 

Articole similare

Comentariul tau aici