Atentie ! 27 octombrie -ultima zi pentru depunerea unor declaratii fiscale

Luni, 27 octombrie 2014 este termenul pentru unele obligatii fiscale, întrucât 25 octombrie este zi nelucrătoare.

Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în conditiile prevăzute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12).

– Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2014, formular 100.

Declaratie privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor, formular 104, aferentă trimestrului III 2014. Se completează pentru asocierile din care fac parte contribuabilii prevăzuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii.

Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2014, formular 112.

Declaratia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2014, formular 224.

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2014, formular 300.

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistrati în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare în luna precedentă, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistrati si care nu au obligatia înregistrării, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal si care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii si/sau achiziŃii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operatiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.

Declaratia recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfăsurate în luna septembrie 2014, formular 390 VIES.

Declaratia informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfăsurate în luna septembrie, trimestrul III 2014 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară, trimestrială.

Articole similare

Comentariul tau aici