Atentie, mai sunt 2 zile pana la scadenta unor declaratii

Pe langa declaratiile obisnuite enumerate mai jos , in data de 25 februarie se mai depun urmatoarele declaratii anuale :

·         Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …  Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)

·         Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …  Formular 392B pentru anul precedent (format electronic)

·         Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul .. Formular 393 pentru anul trecut (format electronic)

Declaratii uzuale:

·         Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100

·         Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent  Formular 101 (format electronic)

·         Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedent

·         Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

·         Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)

·         Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

·         Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent Formular 306

·         Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată  Formular 307

·         Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

·         Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

·         Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

·         Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedent

·         Depunerea  notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097


Articole similare

Comentariul tau aici