Atentie! Termenul pentru depunerea raportarilor semestriale pe 2020 este 30.09.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In anul 2020, depunerea raportarilor contabile semestriale este reglementata prin Ordinul 2.206 publicat in MOF 675 din 30 iulie 2020.

Raportarile se vor depune doar de catre firmele care au cifra de afaceri pe anul 2019 mai mare de 220.000 lei. Termenul de depunere a raportarilor este 30 septembrie 2020.

Nu sunt obligate sa depuna raportari semestriale:

 • entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2020
 • entitatile care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară
 • entitatile înființate în cursul anului 2020, precum și
 • persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Daca utilizezi SmartBill Conta, poti genera formatul pdf al raportarilor gata completat, direct din aplicatie.

Aplicatia a fost actualizata recent cu aceasta facilitate, care este de mare ajutor pentru cei care doresc sa depuna din timp raportarile semestriale.

Astfel, poti genera formatul electronic din Declaratii -Bilant:

PDF-ul se poate descarca, cu datele completate la 30.06.2020 :

Utilizand SmartBill Conta poti sa generezi  raportarile direct si sa lei depui din timp nemaifiind necesare alte instrumente, evidente si calcule suplimentare.

Formatul pdf cuprinde urmatoarele formulare:

1.pentru firmele care aplica prevederile O 1802/2014:

 • Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
 •  Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20)
 • Date informative (cod 30).

2.pentru firmele care aplica prevederile O 2.844/2016:

 • Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
 • Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
 • Date informative (cod 30).

Ordinul 2.206/2020 arata ca raportarea se poate depune:

 • în format hârtie şi în format electronic – la registratura organului fiscal sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii sau
 • numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, formatul electronic constând într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.

Din SmartBill Conta poti genera, pe langa bilantul semestrial si celelalte raportari contabile: bilantul semestrial si bilantul anual, pentru fiecare tip de entitate.

Articole similare

Comentariul tau aici