Autorizarea entitatilor care efectueaza schimb valutar in Romania

 

In Monitorul Oficial 706/16.10.2012 a fost publicat Ordinul nr. 1.330 din 09.10.2012 pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 și 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. – Anexele nr. 2, 4 și 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) În nota de constatare se vor menționa dotările existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, existența sistemului de alarmare împotriva efracției, existența planului de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul) și existența planului de intervenție prevăzut de legislația privind apărarea împotriva incendiilor.”

2. În anexa nr. 2, la articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 26. –

(1) Entitățile prevăzute la art. 2 sunt obligate să se conformeze prevederilor prezentului ordin și să depună documentele necesare pentru obținerea autorizației de schimb valutar la direcția de specialitate care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 360 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.”

3. În anexele nr. 4 și 7, sintagma „Planul P.S.I. cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză” se va înlocui cu sintagma „Planul de intervenție prevăzut de legislația privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză”.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 9 octombrie 2012

Nr. 1.330.

 

 

Articole similare