Baza de calcul a contributiilor pt persoanele cu venit in regim de retinere la sursa

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Printre persoanele fizice care, potrivit prevederilor Codului fiscal au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate se numara si persoanele care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, respectiv:

  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

  • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;

  • venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

  • venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV.1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.

  • venituri din asocierile fără personalitate juridică dintre persoane fizice rezidente şi persoane juridice române;

  Pentru aceste persoane, baza de calcul al contribuţiilor sociale este:

  ● venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi;

  ●diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă egală cu:

  – 20% din venitul brut, în cazul veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală

  – 25% din venitul brut în cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală

  ● venitul din asociere

  ● valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare

  ● orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului pe venit.

   Aici poate fi gasit Ghidul ANAFprivind declararea şi plata contributiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri precum şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: