BNR relaxeaza creditarea

In data de 20 ianuarie 2009 a fost emis Regulamentul nr 2 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice.

Data intrarii in vigoare este 22 ianuarie 2009.
Ce aduce nou acest Regulament ?

  • Obligativitatea ca in cadrul reglementarilor interne sa fie cuprinse, in concordanta cu profilul si strategia lor de risc, si următoarele:

modalitatea de organizare a activitatii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, dupa caz, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit, inclusiv limita maxima admisa pentru valoarea finantarii in raport cu valoarea imobilului ipotecat;

  • nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiate pe:

-categoriile de clientela;
-destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit ipotecar);
-tipul creditului (defalcat in functie de moneda de exprimare sau, dupa caz, de indexare, de tipul dobanzii, respectiv fixa sau variabila, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului in legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei), iar in cazul creditelor care nu sunt garantate cu ipoteci asupra proprietatilor imobiliare locative sau a terenurilor intravilane, nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea in considerare a riscului valutar, riscului de rata a dobanzii, precum si a posibilitatii de majorare a costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevazute in contract

  • regulemantele proprii ale imprumutatorilor, modificate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului regulament si aprobate la nivelul organelor decizionale competente, intra in vigoare de la data transmiterii acestora BNR – Directia supraveghere, in vederea validarii.


Articole similare

Comentariul tau aici