BONUL DE MIȘCARE A MIJLOACELOR FIXE

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (Cod 14-2-3A) este un document justificativ pentru evidenţa predării-primirii şi mişcării mijloacelor fixe.

Este reglementat prin O 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Bonul de mişcare a mijloacelor fixe serveşte ca:

– document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale entităţii;

– document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare;

– document justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate.


Desi O 2634/2015  nu mai reglementeaza un circuit al documentului, un potential mod de lucru desprins din prevederea legislativa anterioara acestui ordin este:

Circula :
– La persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii;
– La secţia (serviciul, atelier, subunitatea) predătoare, pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe şi pentru semnare de primire de către delegatul secţiei, serviciului etc.
– La secţia (serviciul, atelier, subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix), pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă .
– La compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea mişcării mijlocului fix .


 Se arhiveaza la:
– La compartimentul financiar-contabil ;
– La secţia (serviciul, subunitatea) predătoare .

MODEL :

Procedura de gestionare a documentelor interne

Articole similare

Comentariul tau aici