Bonul de miscare a mijloacelor fixe

Serveşte ca:

– document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii (secţie, serviciu, brigadă, atelier, unităţi subordonate etc.);

– document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare;

– document justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate.

Se întocmeşte în două exemplare de către persoana desemnată de compartimentul care dispune mişcarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-şef, energetic-şef, administrativ etc.).

Circulă:

– la persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare);

– la secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predătoare, pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe şi pentru semnare de primire de către delegatul secţiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);

– la secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix), pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă (exemplarul 1);

– la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea mişcării mijlocului fix (exemplarul 1).

Se arhivează:

– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);

– la secţia (serviciul, atelierul, subunitatea) predătoare (exemplarul 2).

Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

– denumirea formularului;

– numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); predător; primitor;

– numărul curent; denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice; numărul de inventar; bucăţi; valoarea de inventar;

– subunitatea predătoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele; semnătura;

– subunitatea primitoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele; semnătura;

– aprobat: data, semnătura.

Formatul documentului este atasat aici

Articole similare

Comentariul tau aici