Calcul comparativ contract de mandat vs contract de munca- 3.000 lei brut

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In contextul in care pastrarea regimului de microintreprindere din 2023 presupune existenta a cel putin un salariat, a devenit tot mai frecventa intrebarea: ce alegem: contract de munca sau contract de mandat?

Cateva consideratii in aceasta alegere se regasesc in articolul:

Contract de mandat vs contract de munca- implicatii pentru pastrarea regimului micro din 2023

Presupunem ca incepand cu 2023 avem urmatoarele optiuni:

  • salariat cu venit brut 3.000 lei, functie de baza, fara persoane in intretinere, varsta peste 26 de ani
  • contract de mandat : 3.000 lei brut.

Mentionat ca in functie de situatia fiecarui angajat: varsta, persoane in intretinere, taxele datorate sunt diferite fata de cele stabilite in exemplul de mai jos:

Contract de munca 3.000 leiContract de mandat 3.000 lei
Taxe retinute de la angajat:
CAS: 25%=750 lei
CASS 10% =300 lei
Impozit= (salariul brut- CAS-CASS-deducere)*10% =135 lei
Deducere personala de baza =20%* 3.000 lei = 600 lei
Venit net =1.815 lei
Taxe in sarcina firmei : CAM 2,25%*3.000 lei= 68 lei
Total taxe datorate= 1.253 lei
Taxe retinute de la mandatar:
CAS: 25% =750 lei
CASS 10% =300 lei
Impozit = 10%*( venit brut – CAS -CASS) =195 lei
* nu se aplica deducerea personala de baza
Venit net = 1.755 lei
Taxe in sarcina firmei = CAM 2,25%* 3.000 lei= 68 lei
Total taxe datorate= 1.313 lei
Baza legala:
-art 76
-art.137 alin.(1) lit a)
-art. 155 alin(1) lit.a)


Baza legala:
-art. 76 alin (2) Cod fiscal: Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:… f) remunerația obținută de directorii cu contract de mandat și de membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum și drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;
-pentru obligatia la CAS: art. 137 alin.(1) lit a) contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuți la art. 136, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, art 155 alin.(1) lit a) definite conform art. 76 ;
-pentru obligatia la CASS: (1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76;
-pentru CAM: art. 220 alin.(2) Contribuabilii obligați la plata contribuției asiguratorii pentru muncă sunt, după caz:
a) persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetățenii români, cetățeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

Despre noutatile in calculul salarial din 2023 (noile deduceri personale) am scris detaliat in articolul:

Articole similare

Comentariul tau aici