Calculul impozitului pe cladiri ca urmare a noii modalitati de evaluare de la 01 ianuarie 2014

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Baza legala: OUG 102/2013, Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare

  In urma aparitiei OUG102/2013 s-au modificat prevederile art. 253 alin. (5.1) din Codul fiscal cu  aplicabilitate de la 01 ianuarie 2014, prezentate comparativ in cele ce urmeaza:

  • prevederile actuale – pana la 31.12.2013 – conform carora, pentru stabilirea  impozitului pe cladiri in cazul institutiilor de credit – si numai in cazul acestora –  si care aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca  metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea impozabila  a cladirii este cea care reiese din raportul de evaluare intocmit de catre un  evaluator autorizat;

  • noile prevederi – de la 01 ianuarie 2014 – conform carora in cazul cladirilor care  apartin persoanelor juridice care aplica Standardele internationale de raportare  financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost,  valoarea impozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare  emis de catre un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al  administratiei publice locale.

  In privinta calculului impozitului datorat de persoanele juridice, ca si prevedere generala,  art.253 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare precizeaza  ca:

  •  in cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii;
  • cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25%si 1,50% inclusiv;
  • pentru stabilirea cotei de impozit, la solicitarea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, contribuabilii au obligatia de a pune la dispozitia acestuia documente justificative, aferente activitatii pentru care sunt autorizati, referitoare la functionarea unitatii de cazare, cum ar fi: facturi de utilitati, facturi fiscale, bon fiscal, state de plata a salariatilor etc.

  Pentru a determina impozitul pe cladiri, valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu inregistrata  in contabilitatea proprietarului cladirii, poate fi, dupa cum este cazul:

  • costul de achizitie, pentru cladirile dobandite cu titlu oneros;
  • costul de productie, pentru cladirile construite de persoana juridica;
  •   valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ, tinandu-se seama de valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate, pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit;
  • valoarea de aport pentru cladirile intrate in patrimoniu in cazul asocierii/fuziunii,determinata prin expertiza, potrivit legii;
  • valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru cladirile reevaluate in baza unei dispozitii legale;
  •  in cazul persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. Conform cu art. 253 alin. (3) din Codul fiscal, valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului, valoare care nu se diminueaza cu amortizarea calculata potrivit legii, cu exceptia cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, pentru care legea prevede ca valoarea impozabila se reduce cu 15%;
  •  in cazul persoanelor juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, de la 1 ianuarie, valoarea impozabila a cladirilor ce apartin acestor institutii este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de catre un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;
  • pentru determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii;
  •  in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective. Prin lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere se inteleg acele lucrari care au ca rezultat cresterea valorii cladirii respective cu cel putin 25%. In cazul in care in cursul unui an fiscal se efectueaza mai multe lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, a caror valoare individuala este sub 25%, dar cumulat depaseste 25%, locatarul are obligatia de a comunica locatorului valoarea totala, in termen de 30 de zile de la data la care se atinge acest nivel;
  •  pentru cladirile a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%;
  •  pentru cladirile care au fost reevaluate, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladirilor este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului persoana juridica;
  • pentru cladirile care nu au fost reevaluate, cota impozitului aferent acestora se aplica la valoarea de inventar a cladirii.

  Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

  Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  2 Comentarii

  1. c.versavia says:

   Intrebari: 1.Pe site-ul ANAF formularul 097 este doar in format pe hartie? Eu n-am gasit unul online. 2. Vad ca nu s-a actualizat formularul pentru cei care vor sa se scoata de pe lista celor cu TVA la incasare. Cum completez, pentru ca acolo zice doar ca cifra de afaceri e peste 2500000 si nu am alternativa pentru “asa vreau pentru ca e optional”? Multumesc!

  2. dan says:

   Daca in cursul unui an fiscal se efectueaza mai multe lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, a caror valoare individuala este sub 25% nu se mai datoreaza impozit pentru aceste lucrari?

  Distribuie acest articol: