Calendarul obligatiilor fiscale – august 2015

In luna august sunt scadente urmatoarele declaratii si plati :

Miercuri, 5 august

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

Luni, 10 august

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Luni, 17 august

Depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2015

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precedentă

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precedentă

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă

Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precedentă

Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precedentă

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie

Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul …  pentru luna precedentă

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă

Marti, 25 august

Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2015.

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedent

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă  Formular 301

Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.)Formular 394

Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

 

Articole similare

Comentariul tau aici