Calendarul obligatiilor fiscale in luna februarie 2015

Luni 2 februarie

·         Depunerea Declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor .

·         Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112  privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate -Formular 010 (persoane juridice)/Formular 070 (persoane fizice)

Cine depune ?

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea  D112

·         Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică Formular 010

Cine depune ?

Persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2014 condiţiile prevăzute la art. 112^1 C.F.

·         Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real,  odată cu Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat  / norma de venit pentru anul în curs Formular 220

sau

Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2015 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.

·         Depunerea  Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit   Formular 220

Cine depune ?

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază  de  norme  de  venit  şi  care  în  anul  fiscal  anterior  au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro ; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real

·         Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit  Formular 012

·         Depunerea declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii – Formular 600

Cine depune ?

Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) C.F, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întrep. individuale; b) membrii întrep. familiale; c) pers. fizice autorizate; d) pers. care au venituri din prof. libere; e) pers. care au venituri din drepturi de prop. intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Luni 16 februarie

·         Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

·         Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

·         Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

·         Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47)

·         Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

·         Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)

·         Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă

·         Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă

·         Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul …  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1)

·         Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57)

Miercuri  25 februarie

·         Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100

·         Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent  Formular 101 (format electronic)

Cine depune ?

Organizaţiile nonprofit

Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură

·         Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă

·         Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

·         Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)

·         Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

·         Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent Formular 306

·         Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată  Formular 307

·         Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

·         Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

·         Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …  Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)

·         Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …  Formular 392B pentru anul precedent (format electronic)

·         Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul .. Formular 393 pentru anul trecut (format electronic)

·         Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

·         Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

·         Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Articole similare

One Thought to “Calendarul obligatiilor fiscale in luna februarie 2015”

  1. geo

    parca si 205 sau NU ??

Comentariul tau aici