Care vor fi declaratiile si platile scadente in noiembrie 2015?

In luna noiembrie 2015 vor fi scadente următoarele declaraţii și plăţi :

 • Vineri, 6 noiembrie:
 1. Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (D092);
 • Marţi, 10 noiembrie:
 1. Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal (D096);
 2. Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate;
 3. Plata taxei hoteliere și depunerea DECLARAŢIEI – DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;
 4. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010);
 5. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (D020);
 6. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070);
 • Duminică, 15 noiembrie:
 1. Declarația intrastat pentru luna precedentă;
 • Luni, 16 noiembrie:
 1. Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă;
 2. Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precendentă;
 3. Depunerea Situaţiilor privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precendentă;
 4. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă;
 5. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă;
 6. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precendentă);
 7. Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă;
 8. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă;
 9. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole (ITL 029);
 10. Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilzările de produse energetice pentru luna precendentă – produse energetice;
 11. Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice;
 12. Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent;
 • Miercuri, 25 noiembrie:
 1. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă;
 2. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (D100);
 3. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă (D112);
 4. Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă (D224);
 5. Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (D300);
 6. Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (D307);
 7. Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută (D390VIES);
 8. Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097);
 9. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă;
 10. Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul . . .;
 11. Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală;
 12. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;
 13. Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional  (D394).

Articole similare

Comentariul tau aici