Cat platesti ca sa fii consultant fiscal in 2015?

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Baza legala : Hotărârea nr. 9/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015 publicata in M.of. din 07.01.2015.

  Prevederi :

  Pentru anul 2015 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:

  A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri:

  – 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

  – 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

  – 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

  – 350 lei – pentru persoanele juridice.

  B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015:

  – 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

  – 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

  – 750 lei – pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

  – 2.350 lei – pentru persoanele juridice.

  Pentru anul 2015 cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2014, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:

  1. pentru persoane fizice: – o cotă de 0,4%;

  2. pentru persoane juridice:

  a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;

  b) la venituri realizate între 100.001 euro – 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;

  c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.

  În anul 2015 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de membrii Camerei Consultanţilor Fiscali – persoane fizice şi persoane juridice – se efectuează până la data de 15 martie 2015. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

  Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi – persoane fizice – se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.

  Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

  Obligatii declarative

  ·         Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali – persoane fizice şi persoane juridice – au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind veniturile realizate în anul precedent de raportare.

  ·         În cazul în care consultanţii fiscali – persoane fizice active – nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs.

  ·         Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs.

  Viza anuala

  ·         Pentru anul 2015, viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal, valabilă pentru perioada 15 martie 2015-15 martie 2016, se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  a) îndeplinirea în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, restante şi curente, ca excepţie de la prevederile Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu modificările ulterioare;

  b) depunerea declaraţiei anuale;

  c) depunerea copiei asigurării de risc profesional.

  ·         În cazul în care un membru al Camerei Consultanţilor Fiscali – persoană fizică sau persoană juridică – are activitatea suspendată la data la care solicită acordarea vizei anuale şi îndeplineşte condiţiile, acesta va primi viza anuală, valabilă începând cu prima zi ulterioară expirării suspendării, până la 15 martie 2016.

  ·         Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea vizei anuale vor fi înscrişi pe Lista membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali fără drept de practică datorită neobţinerii vizei anuale pe anul 2015, publicată pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali. Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultantul fiscal care nu a obţinut viza anuală reprezintă abatere disciplinară.

  ·         Îndeplinirea ulterioară a condiţiilor atrage acordarea vizei anuale, valabilă începând cu momentul îndeplinirii condiţiilor, până la 15 martie 2016, precum şi ştergerea de pe lista.

  Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

  Declaraţiile se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: