Catalogul mijloacelor fixe

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Aducem in discutie un act legislativ mai vechi, si anume ordinul 2139/2004 privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

  Acest catalog cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie si duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar.

  Durata normala de funcţionare reprezintă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecinţa, durata normala de funcţionare este mai redusa decât durata de viata fizica a mijlocului fix respectiv.

  Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în general în grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si în familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în trei grupe principale si anume:

  – Grupa 1 – Construcţii;

  – Grupa 2 – Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii;

  – Grupa 3 – Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

   

  Catalogul se aplica in mod unitar de către agenţii economici, persoanele juridice fara scop patrimonial cât si de către instituţiile publice, asigurând determinarea in mod unitar a amortizării capitalului imobilizat în active corporale.

   

  Pentru fiecare mijloc fix nou achiziţionat se utilizează sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minima si una maxima, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcţionare cuprinsa între aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de funcţionare a mijlocului fix rămâne neschimbata până la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din funcţiune.

   

  Modul de utilizare a catalogului

   

  Catalogul cuprinde următoarele informaţii necesare identificării mijlocului fix si stabilirii duratei normale de funcţionare:

  a) codul de clasificare;

  b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei, după caz, mijloacelor fixe amortizabile;

  c) limita minima si limita maxima a duratei normale de funcţionare, în ani.

   

  Pentru stabilirea duratei normale de funcţionare a unui mijloc fix se caută succesiv în clasificare: grupa, subgrupa, clasa, subclasa si familia, după caz.

  De exemplu:

  a) Pentru a stabili durata normala de funcţionare a mijlocului fix “gara” se va caută în clasificare:

  – grupa 1. Construcţii;

  – subgrupa 1.3 Construcţii pentru transporturi, posta si telecomunicaţii;

  – clasa 1.3.1 Clădiri pentru transporturi: autogari, gări,…

  Astfel la codul 1.3.1 se găseşte o durata normala de funcţionare cuprinsa între 32 – 48 ani. La punerea in funcţiune a acestui mijloc fix, se va stabili durata normala de funcţionare în limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani.

  În acest caz mijlocul fix gara este definit drept clădire.

  Pentru evitarea confuziilor se precizează ca o clădire reprezintă o construcţie sub forma de incinta închisa, în care se desfăşoară o activitate umana de locuire, de producţie, de învăţământ, de sănătate, de cultura, de agrement, de servicii, de administraţie, de cult, de transport (gara), de posta si telecomunicaţii.

   

  b) Pentru a stabili durata normala de funcţionare a infrastructurii unui drum cu îmbrăcăminte de beton asfaltic se va caută în clasificare:

  – grupa 1. Construcţii;

  – subgrupa 1.3 Construcţii pentru transporturi, posta si telecomunicaţii;

  – clasa 1.3.7 Infrastructura drumuri (publice, industriale, …) …;

  – subclasa 1.3.7.2 Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic …..

   

  Astfel la codul 1.3.7.2 se citeşte o durata normala de funcţionare cuprinsa între 20 – 30 ani, limite între care se poate stabili, numai la punerea in funcţiune, durata normala de funcţionare a mijlocului fix.

   

  c) Pentru o moara din industria cimentului durata normala de funcţionare se găseşte astfel:

  – grupa 2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii;

  – subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje……);

  – clasa 2.1.17 Maşini, utilaje si instalaţii comune care funcţionează ….;

  – subclasa 2.1.17.2 Maşini ………. pentru prelucrarea mecanica a ………., mori;

  – familia 2.1.17.2.1 – morile din industria cimentului.

  Pentru codul 2.1.17.2.1 se citeşte din catalog o durata normala de funcţionare cuprinsa între 12 – 18 ani, limite între care se poate stabili, la punerea in funcţiune, durata normala de funcţionare a mijlocului fix.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: