Categoriile de platitori de venit la CASS

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Potrivit art. 153 din Codul fiscal, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz:

  • cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania;
  • cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul in Romania;
  • cetatenii statelor membre ale UE, Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene care nu detin o asigurare incheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei, care au solicitat si au obtinut dreptul de a sta in Romania pentru o perioada de peste 3 luni;
  • persoanele din statele membre ale UE, Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intorc de regula zilnic ori cel putin o data pe saptamana;
  • persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

  Exceptii:

  • copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, studentii-doctoranzi care desfasoara activitati didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, in limita a 4 – 6 ore conventionale didactice pe saptamana, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti;
  • tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului;
  • sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
  • persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945 – 1989, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata prin Legea nr. 189/2000, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;
  • persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006;
   bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni;
  • femeile insarcinate si lauzele;
  • PF care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum si pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuala;
  • PF care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala;
  • PF care se afla in concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unor accidente de munca sau a unor boli profesionale, precum si cele care se afla in concedii medicale acordate potrivit OUG nr. 158/2005, aprobata prin Legea nr. 399/2006, pentru indemnizatiile aferente certificatelor medicale;
  • persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile banesti;
  • persoanele care se afla in concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, in concediu pentru cresterea copilului potrivit prevederilor art. 2 si art. 31 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Legea nr. 132/2011, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;
  • PF care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru aceste drepturi banesti;
  • persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv in unitatile penitenciare, persoanele retinute, arestate sau detinute care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva organizate in subordinea MAI, precum si persoanele care se afla in executarea unei masuri educative ori de siguranta privative de libertate, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate;
  • strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii;
  • personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat in evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte;
  • persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni;
   voluntarii care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor de urgenta voluntare, in baza contractului de voluntariat, pe perioada participarii la interventii de urgenta sau a pregatirii in vederea participarii la acestea, conform prevederilor OG nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: