Prevederile O 1802/2014 pentru analiticele conturilor de furnizori

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contabilitatea furnizorilor şi clienților, a celorlalte datorii şi creanțe se ține pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienții se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare. În cadrul conturilor de furnizori şi clienți,…

Mai mult

Indicatori financiari: EBITDA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Indicatorul EBITDA este prescurtarea de la Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization , tradus insemnand profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare. In structura termenului se utilizeaza atat termenul de depreciere cat si cel de amortizare deoarece conform standardelor internationale,acestia se refera la doua lucruri diferite : – deprecierea…

Mai mult

Cum se pot achita sumele din declaratia unica?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru veniturile obţinute începând cu anul 2018, achitarea sumelor datorate de catre persoanele fizice si declarate prin declaratia unica, poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi: în numerar, la unitaţile Trezoreriei statului; prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin…

Mai mult

Atribuirea numerelor de inventar pentru mijloacele fixe

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 2634/2015  precizeaza cateva aspecte legate de etichetarea mijloacelor fixe.  Astfel:  În scopul asigurării controlului asupra existenţei mijloacelor fixe, se atribuie fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenţă, un număr de inventar în momentul intrării în entitate (cu excepţia celor luate cu chirie), care se consemnează în Registrul numerelor…

Mai mult

Ce presupune contabilitatea tertilor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contabilitatea tertilor presupune evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatie cu: Furnizorii; Clientii; Personalul; Asigurarile sociale; Bugetul statului; Entitatile afiliate; Entitati asociate si entitati controlate in comun; Asociatii/actionarii; Debitorii si creditorii diversi. Iata cateva reguli generale, conform O 1802/2014: a) Facturi neprimite de intrare/iesire Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii…

Mai mult

Registrul numerelor de inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Registrul numerelor de inventar (Cod 14-2-1) este un document de evidenţă a numerelor de inventar asociate mijloacelor fixe (imobilizarilor corporale) din patrimoniul societăţilor. În Registrul numerelor de inventar se înregistrează cronologic mijloacele fixe intrate în entitate. 1. Serveste ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate,…

Mai mult

Luna iunie vine cu cateva zile libere pentru angajati!

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In luna iunie, angajatii din Romania vor avea cateva zile de liber cu ocazia urmatoarelor sarbatori legale: 1 iunie – Ziua Copilului (sambata); 16 iunie (duminica), 17 iunie (luni) — Rusalii. Weekend-ul 15-17 iunie practic va fi unul prelungit, fiindca ziua de 17 iunie (Rusalii) este declarata zi libera legal, potrivit…

Mai mult

Cum se constituie fondul de rezerva legala pentru societati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 183 din Legea societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Atentie! Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice…

Mai mult

Depunerea declaratiilor online – generare formular 150

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea obtinerii dreptului de acces la serviciul de depunere online a declaratiilor fiscale este nevoie de completarea si depunerea la ANAF a declaratiei 150 “Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009)”. Formularul se genereaza automat de la urmatorul link: https://www.anaf.ro/inregcalificat/ Este nevoie de atasarea confirmarii primite de la…

Mai mult

Ce este si ce nu este dividendul ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit definitiei date de Codul fiscal, la art. 7 pct. 11, dividendul este o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridica unui participant, drept consecința a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica. Ce nu este dividend? Exista si exceptii cand o distribuire nu este…

Mai mult

Politici contabile pentru societati – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmatoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor; reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora; inregistrarea, pe perioada in care imobilizarile…

Mai mult

Corectarea erorilor din situatiile financiare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza legala : Ordinul nr. 450 din 31 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial . Iata ce prevede procedura: Procedură se aplică în cazul în care operatorii economici și…

Mai mult

10 aspecte despre nerezidenti

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Codul Fiscal defineste nerezidentul ca fiind orice persoana juridica străina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania, potrivit legii. Pe de alta parte, persoana fizica nerezidenta este orice persoana fizica ce nu…

Mai mult