Scadente importante in 2021-bilant, declaratia unica, declaratia privind beneficiarul real, DAC6 si altele

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o lista cu principalele scadente in 2021 : Data Declaratie Cine depune 90 de zile de la incetarea starii de alerta Declaratia privind beneficiarul real Persoanele obligate conform L 129/2019 25 februarie 2021 101 privind impozitul pe profit ONG-urile 25 martie 2021 101 privind impozitul pe profit Societatile comerciale…

Mai mult

Inregistrarea in scopuri de TVA – proiect MFP din 25.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! MFP a publicat in 25.01.2021 un proiect de ordin care vizeaza modificarea Procedurii de inregistrare in scop de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul fiscal, adica in urmatoarele situatii: a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri: dacă declară că urmează…

Mai mult

Declaratii scadente in 25 ianuarie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Luni, 25 ianuarie vor deveni scadente urmatoarele declaratii: Depunerea Declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107 CONTRIBUABILI: Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la următoarele termene:a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;b) până…

Mai mult

Termenul pentru depunerea declaratiei 101 privind impozitul pe profit pe 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In anul 2021, termenul pentru finalizarea calculului impozitului pe profit si depunerea declaratiei 101 este 25 martie 2021 insa exista si cateva exceptii: 1. 25 februarie 2021 Acesta este termenul pentru declaratiei 101 de catre : organizaţiile nonprofit organizaţiile sindicale organizaţiile patronale asociaţiile de proprietari ( constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute…

Mai mult

Bilantul pe 2020- legislatie, termen de depunere, anexe, arhiva zip

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O data cu inchiderea de exercitiu, urmeaza depunerea situatiilor financiare. Pricipalele aspecte de care trebuie sa tinem cont sunt: Obligativitatea efectuarii inventarierii patrimoniului Pentru a putea trece la intocmirea situatiilor financiare anuale, trebuie sa fie efectuata inventarierea patrimoniului. Acest lucru se aplica fie ca vorbim de situatii financiare anuale fie de situatii…

Mai mult

Achizitii in valuta – curs valutar, reevaluare, diferente de curs la decontare si plata in alta valuta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In contabilitate avem adesea de inregistrat facturi in valuta – fie ca sunt facturi de servicii – de ex. reclama Facebook, Google sau de achizitii bunuri: mijloace fixe, stocuri, samd. La inregistrarea acestora trebuie sa se tina cont de cateva aspect importante: 1.Cursul valutar utilizat la inregistrarea initiala a achizitiilor in valuta…

Mai mult

Formatul electronic al D094 disponibil din 20 ianuarie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Aplicația pentru completarea Formularului 094 în format electronic va fi disponibilă pe www.anaf.ro, începând cu data de 20 ianuarie, se arata intr-un comunicat al MFP. Acesta va fi disponibil începând din data de 20 ianuarie a.c., pe site-ul agenției, www.anaf.ro, secțiunea Servicii online/Declarații electronice / Descărcare declarații. Persoanele impozabile care au utilizat…

Mai mult

Noutati legislative in materie fiscala publicate in perioada 11.01.2021-15.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Actele normative in materie fiscala publicate in Monitorul Oficial in perioada 11-01.2021-15.01.2021 1. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al…

Mai mult

Modificari fiscale privind impozitul pe profit aduse de L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT DGRFP Brasov a publicat un material care contine un tabel comparativ a prevederilor referitoare la impozitul pe profit inainte si dupa intrarea in vigoare a L 296/2020 asa cum a fost modificata prin OUG 226/2020. Documentul poate fi accesat la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Brasov/Brasov/titlul_2.pdf

Mai mult

Atentie! Microintreprinderile trebuie sa depuna Declaratia 107 privind sponsorizarile efectuate in 2020 pana in 25 ianuarie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Luni, 25 ianuarie 2021 este termenul pentru Depunerea Declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107. Declaratia 107 se depune de catre plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, potrivit legii, până la următoarele termene:a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;b) până la data de 25…

Mai mult

Declaratia unica in 2021- legislatie, termen de depunere, formular, instructiuni de completare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Termenul de depunere al declaratiei unice pe anul 2020 este 25 mai 2021. Baza legala : Ordinul nr. 14 din 7 ianuarie 2021pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Instructiunile de completare: actul…

Mai mult

Declaratii scadente in saptamana 18-22 ianuarie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Miercuri 20 ianuarie 2021 sunt scadente: Depunerea Declarației pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formularul 089 Se depune de catre persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obținut…

Mai mult

Conditii microintreprindere in anul 2021. Cote de impozit, trecere de la profit la micro sau de la micro la profit in 2021

O microintreprindere este orice persoana juridica romana care indeplineste urmatoarele conditii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent : a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile. Pentru 2021 in echivalent lei plafonul…

Mai mult

Instructiunile de completare a D 101 pe anul 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 1246 din 17 decembrie 2020 s-a publicat O 4.072 privind modificarea O 3.386 /2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și 120 “Decont privind accizele”. Instructiunile de completare actualizate ale acestui nou formular, valabil pentru anul 2020 sunt : 1. Perioada de raportare În…

Mai mult

NEDEDUCTIBIL 2021: cheltuielile din tranzactii cu o persoana dintr-un stat necooperant fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Una din modificarile aduse Codului fiscal incepand cu 01.01.2021 este includerea in randul cheltuielilor nedeductibile a cheltuielilor efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I şi/sau anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale,…

Mai mult

Cheltuielile cu educatia timpurie – valoare maxima, tratament fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 25 alin. (4) lit . i.1) din Codul fiscal, sunt nedeductibile cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie, conform legislaţiei în vigoare. Pe…

Mai mult

Declaratii scadente in perioada 11-15 ianuarie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In perioada 11-15 ianuarie vor deveni scadente urmatoarele declaratii: Luni 11 ianuarie Depunerea declarațiilor:– 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 > sau– 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după…

Mai mult