Cheltuieli deductibile limitat de la calculul impozitului pe profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Potrivit Codului Fiscal, capitolul 2, Calculul rezultatului fiscal, cheltuielile cu deductibilitate limitată se numara următoarele: cheltuielile de protocol, în limita unui procent de 2% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cele de protocol; În cadrul cheltuielilor de protocol se includ și cele înregistrate cu…

Mai mult

ANAF introduce subcriteriile de risc dezvoltate din cele 4 criterii generale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Potrivit Codului de procedura fiscala, criteriile generale în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele: a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală; b) criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale; c) criterii cu privire la nivelul de declarare; d) criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către…

Mai mult

Oficial -impozitarea cladirilor in cazul nedepunerii la timp a raportului de evaluare. Obligatia primariilor de notificare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Un nou proiect legislativ de modificare a Codului fiscal, pe partea de impozite si taxe locale a fost trimis in 02.07.2022 la Presedinte in vederea promulgarii. Se instituie obligatia organelor fiscale locale de a notifica contribuabilii in legatura cu nedepunerea raportului de evaluare, o data la 5 ani asa cum este stabilit…

Mai mult

Vechime in munca -persoane fizice independente (PFI)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT O initiativa legislativa recenta vizeaza reglementarea vechimii in munca si la PFI, dupa ce anterior, in cursul anului, acest lucru s-a reglementat la PFA, II si IF. În România sunt în jur de 40 de profesii liberale, printre care şi cele de asistent medical, moaşă, asistent social, evaluatori, logoped, fizioterapeut/kinoterapeut, traducător autorizat…

Mai mult

S-au publicat procedurile de acordare a facilitatilor fiscale in sectorul agricol,alimentar si al constructiilor -2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In MOF 661 din 01.07.2022 s-au publicat doua acte normative importante: 1.Ordinul 1525 al ministrului finanțelor privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară –documentul integral este AICI. 2.Ordinul 1528 al ministrului finanțelor privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor- documentul…

Mai mult

OUG 106/30.06.2022 -amanarea sanctiunilor pentru RO e-Transport

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In MOF 657 din 01.07.2022 s-a publicat OUG 106/30.06.2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naționalprivind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a…

Mai mult

Documente financiar-contabile: Modele documente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile sunt: Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: denumirea documentului, denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul, numărul documentului şi data întocmirii acestuia, menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul),…

Mai mult

ANAF a publicat calendarul fiscal pe iulie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat calendarul fiscal pe anul 2022 Acesta este disponibil aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm Primele declaratii scadente sunt: Joi 7 iulie 2022 Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în…

Mai mult

Noua declaratie 700-la ce se foloseste, instructiuni de completare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal conform cu OPANAF nr. 1699/ 25.10.2021. Declaratia 700 contine urmatoarele sectiuni : SECȚIUNEA A – Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscalSECȚIUNEA B – Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVASUBSECȚIUNEA I –…

Mai mult

Obligatii fiscale scadente in 27 si 30 iunie – Calendar ANAF.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Obligatii fiscale scadente pana la 27.06.2022 – Formularul 100 – Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat; – Formularul 112 – Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă; – Formularul 224 – Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă…

Mai mult

Lista bunuri cu risc fiscal ridicat pt RO e-Factura vs RO e-Transport

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Atat sistemul RO e-Transport cat si RO e-Factura contin prevederi referitoare la bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul raportarilor. Listele cu bunuri cu risc fiscal ridicat sunt diferite pentru cele doua sisteme. Le redam mai jos: Lista RO e-Transport: 1.Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile…

Mai mult

Cota progresiva: ce inseamna, avantaje si dezavantaje

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Discuta referitoare la cota unica vs cota progresiva revine periodic in atentia publicului fiind subiect al unor diverse initiative legislative , de multe ori cu tenta electorala. Ce reprezinta fiecare din aceste sisteme? Cota unica (care se aplica in acest moment in Romania) insemna aplicarea aceleiasi cote de impozit indiferent de valoarea…

Mai mult

Intrebari si raspunsuri privind RO e-Factura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT 1.Ce acte normative reglementeaza sistemul RO e -Factura? -OUG nr. 130/2021 -OPANAF nr. 12/2022 -Legea 139/2022  -OPANAF nr. 12/2022 -O nr. 1.713/2021 -O nr. 1.831/2021 -OUG 131/2021 2.Care sunt modalitatile prin care se poate accesa acest sistem de catre cei implicati? Sistemul RO e-Factura se poate accesa in doua modalitati: a) prin…

Mai mult

Schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal – noi schimbari in Codul de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul de Finante a publicat in 21.06.2022 un proiect de modificare a Codului de procedura fiscala , prin care se propun urmatoarele modificari: 1.se asigură implementarea în legislația națională a recomandărilor experților Forumului Mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale din cadrul OECD cu privire la implementarea Standardului Comun…

Mai mult

Despre Contractul individual de muncă la cerere sau cu mai multi angajatori

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contract individual de munca la cerere O recenta initiativa legislativa inregistrata la Senat spre dezbatare aduce in discutie notiunea de contract individual de munca la cerere. Acesta este contractul în baza căruia salariatul prestează activitate pentru şi sub autoritatea angajatorului, la solicitarea acestuia, în zilele şi în intervalul orar stabilite de către…

Mai mult

Declaratii scadente in data de 20 iunie 2022 – FORMULARUL 700

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conform calendarului publicat pe site-ul ANAF, in data de 20 iunie, sunt scadente urmatoarele declarartii fiscale: Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasareFormularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de…

Mai mult