Manual de politici contabile

Potrivit prevederilor O 1802/2014, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.  Politicile contabile trebuie să fie adaptate specificului activităţii societăţii comerciale.  În toate cazurile, se va avea în vedere aprobarea politicilor contabile de către…

Mai mult

Fluxuri de numerar relevante pentru o afacere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Fluxurile de numerar relevante sunt utilizate atunci cand se doreste evaluarea unor proiecte de investitii in viitor. O definitie a fluxurilor de numerar relevante pentru o afacere face referire la doua aspecte : – sa fie generate in viitor (fluxurile de numerar care au fost generate in trecut (costuri “scufundate” )…

Mai mult

Ce este reprezentarea fidela a patrimoniului ?

Acest concept de reprezentare fidela a patrimoniului se refera la situatiile finaciare. Astfel, acestea trebuie sa reflecte in mod corect starea entitatii care raporteaza la data intocmirii situatiilor. De exemplu , daca o companie raporteaza in situatiile financiare stocuri in valoare de 33.000 lei, atunci acestea trebuie sa existe in realitate, la data raportarii. Situatiile financiare care asigura o reprezentare…

Mai mult

Datorii contingente vs provizioane

Definitii O datorie contingentă este: a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior…

Mai mult

Instructiuni de completare a formularului 101 Declaratie privind impozitul pe profit 2014

In M.Of. nr.2/05.01.2015 a fost publicat Ordinul nr. 4024/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Mentionam ca formularul actualizat al declaratiei 101 nu a fost publicat pana la 05.01.2015 in sectiunea Declaratii electronice. Instructiuni I. Depunerea declaraţiei…

Mai mult

Examen consultanti fiscali – 15 noiembrie 2014

Examenul de consultant sesiunea noiembrie 2014 Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, sesiunea noiembrie 2014, se va desfăşura în ziua de sâmbătă 15 noiembrie 2014, începând cu ora 10:00, la Universitatea Politehnica din Bucureşti,  str. Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6 (în clădirea: Rectorat). Accesul candidaţilor în săli, în ziua examenului,  se face între…

Mai mult

Ce este o entitate afiliata ?

Potrivit prevederilor art. 7 pct. 21 din Codul fiscal, o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin: •prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică; •a doua persoană juridică deţine,…

Mai mult

Ce sunt activele contingente?

  Potrivit IAS 37,  activul contingent  este definit ca fiind acel activ  potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare şi a cărei existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii. Un exemplu de activ contingent  îl reprezinta o creanţă ce constituie obiectul unui proces în care este implicată întreprinderea…

Mai mult

Clasificarea auditorilor statutari – in functie de credibilitate

Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare fost publicata in M.Of. 579 din 04.08.2014. Obiectul acestei proceduri îl constituie clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, în vederea planificării inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar. Clasificarea…

Mai mult

Lista auditorilor financiari acreditati in auditul pentru fonduri europene a fost completata

Baza legala : Hotărârea nr. 42/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului…

Mai mult

Ce este raportarea pe segmente ?

Raportarea pe segmente este raportarea segmentelor operationale ale companiei in notele explicative la situatiile financiare anuale. Aceasta urmareste sa ofere informatii partilor interesate de companie cu privire la rezultatele financiare ale celor mai importante unitati operationale ale companiei. Un astfel de segment operational este o unitate care genereaza venituri si antreneaza cheltuieli si ale carei rezultate sunt verificate periodic de…

Mai mult

Stabilirea costului efectiv de productie

Cred ca este utila o scurta discutie pe acest subiect. In practica exista multe abordari, multe metode de calcul, diferite modalitati de justificare a includerii, sau excluderii, unor cheltuieli din costul de productie. Intr-un fel sau altul, in majoritatea cazurilor este utilizat un tip de cost standard in momentul receptiei produselor finite (fie un cost fix predefinit, fie costul materiilor…

Mai mult

Tratamentul contabil al certificatelor verzi

Principalele modificari aparute incepand  cu  intocmirea situatiilor financiare de la 31.12.2012,  in ceea ce priveste  tratamentul contabil legat de certificatele verzi Baza legala : OMF 1118/2012; Ordin 3055/2009 Principala modificare adusa de OMF 1118/2012 la Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, in legatura cu tratamentul contabil al certificatelor verzi primite de operatorii economici se rezuma comparativ…

Mai mult

Raportarea contabila la 30 iunie 2013

  Ordinul nr. 1.013 din 18.07.2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 455/24.07.2013. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 se aplică: – persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme…

Mai mult

Decizia de dezvoltare

Orice firma care isi propune la un moment sa se dezvolte trebuie sa analizeze atent din punct de vedere financiar decizia de crestere a productiei si vanzarilor. Iata cum ar putea arata o astfel de analiza, pornind de la un exemplu concret. Firma Snow SRL produce echipamente de schi pe care le vinde cu 500 lei/echipament. Un potential client ii…

Mai mult

Aspecte legate de contabilitatea leasing-ului financiar – perspectiva locatarului

Baza legala : OMF 3055/2009 Atunci cand vorbim de principiile contabile fundamentale, unul din cele 9 principii prevazute de Standardele Internationale de Contabilitate regasite in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a-IV a Comunitatilor Economice europene parte componenta a Reglementărilor contabile cconforme cu directivele Europene, aprobate prin O.M.F.P. NR.3.055/2009, este si Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Acest principiu se aplica atunci…

Mai mult

Numarul membrilor ACCA a ajuns la 162.000

Numarul membrilor ACCA a crescut de la 154.000 la 162.000 in perioada 2012-2013, arata ultimele statistici ale organizatiei. Calificarea ACCA continua sa fie foarte atractiva pentru cei care aspira la o cariera in domeniul financiar, 61.311 studenti noi fiind inscrisi in 2013, in crestere fata de anul 2012. Cu 12 milioane lire investite in programe de dezvoltare, ACCA se bucura…

Mai mult