Termene de inregistrare in Revisal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contractul individual de munca se inregistreaza in Revisal pana cel traziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Actul aditional la contractul individual de munca in ceea ce priveste salariul brut se inregistreaza in Revisal in termen de 20 de zile lucratoare din momentul intrarii in vigoare. Actul aditional cu privire la…

Mai mult

Mijloace fixe gasite in plus la inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Exista situatia ca la realizarea inventarului  sa fie gasite mijloace fixe in plus. Iata un exemplu de monografie pentru mijloacele fixe gasite in plus. O companie gaseste la inventariere un laptop in plus. Se estimeaza ca laptopul ar avea o valoare de 2.500 lei. 1. Recunoastrea plusului la inventar 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente…

Mai mult

Efectuarea concediului de odihna in anul curent pentru anul urmator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. In Codul Muncii este prevazuta o durata minima de 20 de zile pentru concediul de odihna anual, insa angajatorul poate stabili durata efectiva a acestuia in contractul individual de munca sau in contractele colective de munca, cu respectarea regelementarilor in vigoare.…

Mai mult

Cum stabilim pauza de masa?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conform Codului Muncii, pauza de masa se stabileste in functie de durata zilnica a timpului de munca, astfel: pentru toti salariatii cu durata timpului de munca mai mare de 6 ore, angajatorul trebuie sa acorde pauza de masa. Durata acesteia este stabilita prin contractul colectiv de munca sau in lipsa acestuia, prin regulamentul…

Mai mult

Cum calculezi numarul de zile de concediu de odihna la care am dreptul?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dreptul la concediu de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Care este numarul de zile de concediu la care un angajat are dreptul? Exemplu: Salariatul X…

Mai mult

Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ce este si ce cuprinde catalogul? In catalog sunt prezentate mijloacele fixe si duratele normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar. Se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima, existand astfel posibilitatea alegerii duratei…

Mai mult

Evaluarea la inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In momentul inventarierii, evaluarea elementelor de antura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivid caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei, potrivit caruia se tine seama…

Mai mult

Ce trebuie sa faci daca pierzi documente financiar-contabile?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Procedura reconstituirii documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse. Orice angajat care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligatia sa aduca la cunostinta, in scris, in termen de 24 ore de la constatare, conducatorului entitatii situatia constatata. Daca documentul disparut a fost emis de o alta entitate, reconstituirea…

Mai mult

Tipuri de lucratori straini

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1. LUCRATOR PERMANENT – strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata. 2.LUCRATOR STAGIAR – strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei in baza avizului de angajare, titular al unei diplome de invatamant superior sau care urmeaza o forma de invatamant superior intr-o…

Mai mult

Munca la negru

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ce tipuri de activitati sunt considerate ca fiind munca la negru? prestarea unor activitati in baza unei intelegeri verbale, fara incheierea in prealabil a unui contract individual de munca; prestarea unor activitati casnice in gospodariile proprii fara incheierea unui contract individual de munca (bona, menajera) perioada de proba, fara incheierea unui contract…

Mai mult

Cum functioneaza conturile bifunctionale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conturile pot avea functie contabila de activ (A), pasiv (P) sau bifunctionale (A/P). Conturile bifunctionale sunt conturile care pot avea fie sold debitor (iar in acest caz se incadreaza in categoria conturilor de activ), fie sold creditor (se incadreaza in categoria conturilor de pasiv) In cele ce urmeaza o sa prezentam functionalitatea…

Mai mult

De retinut despre provizioane

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Provizioanele au rolul de a acoperi datoriile a caror natura este clar definita si care la data  bilantului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte din punct de vedere al valorii sau data la care vor aparea. Cand poate fi recunoscut un provizion? o entitate…

Mai mult

Adaosul comercial si marja comerciala – diferente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Adaos comercial – face referire la costul de achizitie; – se adauga la costul de achizitie si astfel se obtine pretul de vanzare al unui produs; – exemplu:  cost de achizitie 2000 lei, adaos comercial 25% 2000 lei * 25% = 500 – pret de vanzare = 2000 lei + 500…

Mai mult

Documente contabile in salarizare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Statul de salarii– este un document justificativ prvind calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, – se intocmeste lunar, pe baza pontajelor, a listelor de avans, concedii de odihna si certificate medicale; – platile realizate in cursul lunii (avans, lichidare, indeminzatie concediu) sunt incluse in stalele de salarii; – statele de salarii…

Mai mult

Care este durata concediului de odihna dupa intoarcerea din CIC

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 145 din Codul Muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in CIM, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile. Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite…

Mai mult

Ce este pontajul?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pontajul reprezinta foaia de prezenta a salariatilor. Acesta se intocmeste pe baza condicii de prezenta. Ce cuprinde pontajul si ce elemente sunt necesare pentru intocmirea acestuia? numarul zilelor lucratoare din luna; durata de munca a fiecarui angajat; lista cu orele suplimentare efectuate de fiecare angajat; evidenta zilelor de concedii medicale pe fiecare…

Mai mult

Concedierea salariatilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cand nu poate fi dispusa concedierea salariatilor? a) Pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical; b) Pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei; c) Pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat la cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei…

Mai mult

Metoda CMP

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Metoda costului mediu ponderat CMP presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Costul mediu ponderat calculat dupa fiecare intrare ofera posibilitatea evaluarii iesirilor in cursul perioadei de gestiune (lunii)…

Mai mult
×
×