Procesul verbal de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii va contine, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii; · numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere; · numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere; · gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate; · data inceperii si terminarii operatiunii de…

Mai mult

ABSENTELE NEMOTIVATE DE LA MUNCA A SALARIATILOR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Absenta de la locul de munca a salariatilor, fara anuntarea si motivarea acesteia, constituie o abatere disciplinara si poate aduce consecinte grave asupra angajatului. Ca urmare a absentelor nemotivate ale salariatilor, angajatorul poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare: avertismentul in scris; retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea,…

Mai mult

ARHIVAREA DOSARULUI DE INVENTAR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dosarul de inventariere va fi arhivat alaturi de documentele financiar-contabile ale anului. Inainte de predarea la arhiva, departamentul financiar- contabil va efectua o ultima verificare a continutului acestuia. Dosarul de inventariere va cuprinde urmatoarele documente, semnate de persoanele abilitate · decizia de inventariere; · declaratiile de inceput de inventar de la gestionari/casieri;…

Mai mult

ATESTATUL DE PRODUCATOR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Procedura de obtinere Ce informatii cuprinde? – numele si prenumele; – date de identificare ale producatorului agricol, pe baza datelor din registrul agricol. Valabilitatea atestatului de producator este de 7 ani de la data emiterii. Atestatul de producator se elibereaza la cerere, persoanelor fizice care opteaza pentru desfasurarea unei activitati economice in…

Mai mult

Ce trebuie sa ai in vedere cu privire la registrul de casa?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Este obligatoriu pentru toate entitatile care lucreaza cu numerar Se intocmeste zilnic daca exista operatiuni cu numerar LIMITE INCASARI plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana EXCEPTIE – magazinele cash and carry – plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana LIMITE PLATI plafon zilnic de 5.000 lei de…

Mai mult

Inventarierea activelor fara substanta materiala, a datoriilor si capitalurilor proprii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! · Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanta materiala, a datoriilor si capitalurilor proprii se intocmesc situatii analitice distincte, de catre departamentul contabilitate. · Totalul situatiilor analitice astfel intocmite se verifica cu soldurile conturilor sintetice corespunzatoare, care se preiau in “Registrul-inventar”. Pentru a confirma realitatea soldurilor se vor atasa…

Mai mult

PFA in sistem real vs. SRL

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! PFA in sistem real o PFA poate sa isi tina singura contabilitatea. IMPOZIT – 10% la venitul net realizat care se determina ca diferenta intre venitul brut realizat minus cheltuieli deductibile sau 10% la norma de venit; PFA care nu are angajati va trebui sa plateasca CAS (25%) si CASS (10%) doar daca…

Mai mult

Cum inventariem imobilizarile corporale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inventarierea imobilizarilor se efectueaza pe baza listelor de inventariere, intocmite pe gestiuni (centre de cost ). a) TERENURI Inventarierea terenurilor se efectueaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate al acestora si a altor documente, potrivit legii. b) CLADIRI Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si…

Mai mult

Documentatia necesara privind recuperarea indemnizatiilor de concediu medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Societatea trebuie sa achite indemnizatia de concediu a salariatului, urmand ca mai apoi sa isi recupereze sumele din bugetul FNUASS. Pentru recuperarea sumelor de la FNUASS privind concediile medicale, angajatorul trebuie sa completeze si sa depuna intr-o perioada de pana la 90 zile urmatoarele:  Cerere tip privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale…

Mai mult

Repartizarea profitului – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contul 129 cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent si repartizat, potrivit legii; dupa functia contabila este un cont de activ; in DEBITUL contului 129 “Repartizarea profitului” se inregistreaza: rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat in exercitiul financiar curent (106) in CREDITUL contului 129 “Repartizarea…

Mai mult

Concedii medicale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inregistrarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator; 6458 = 423 alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala personal – ajutoare materiale datorate 423 = 444 Personal – ajutoare materiale datorate impozit pe venituri de natura salariilor 423 = 4315 Personal – ajutoare materiale datorate contributia de asiguari sociale suportata…

Mai mult

Corectarea erorilor contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Erorile din contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare anterioare. Corectarea erorilor se realizeaza in momentul constatarii lor. 1. Erorile aferente exercitiului curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere, prin stornarea operatunilor eronate si  inregistrarea corecta a operatiunii. Stornarea se efectueaza prin inregistrarea operatiunilor…

Mai mult

Inventarierea bunurilor apartinand altor entitati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Bunurile existente in entitate si apartinand altor entitati: inchiriate; leasing; concesiune; in administrare; in custodie; primite in vederea vanzarii in regim de consignatie, spre prelucrare etc. se inventariaza si se inscriu in liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sa contina informatii cu privire la numarul si data actului…

Mai mult

De retinut despre inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cine poate efectua inventarierea?  In functie de situatie, inventarierea poate fi realizata de catre: 1. Comisiile de inventariere; 2. In cazul in care entitatea are un numar redus de salariati, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana; 3. Daca entitatea nu are niciun salariat, inventarierea este efectuata de catre administratori.…

Mai mult

Documente justificative delegatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru a fi deductibile cheltuielile in urma delegatiilor, este nevoie de urmatoarele documente: 1. ORDINUL DE DEPLASARE – se completeaza inainte de plecare; – cuprinde datele de identificare ale angajatorului, data emiterii si numarul intern al deciziei, persoana delegata cu datele ei de identificare (nume, prenume, functie), perioada delegarii si locul de munca…

Mai mult