Inventarierea disponibilitatilor banesti. Cum se efectueaza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de societate se efectueaza: 1. La inceputul activitatii;  2. Cel putin o data in cursul exercitiului financiar; 3. In cazul fuziunii sau incetarii activitatii; 4. Precum si in urmatoarele situatii: La cererea organelor de control; Ori de cate ori sunt indicii ca…

Mai mult

Ce trebuie sa contina dosarul de personal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.  Actele necesare angajarii; 2. Contractul individual de munca; 3. Actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, incetarea si suspendarea contractelor individuale de munca; 4. Acte de studii/certificate de calificare;  5. Precum si alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru. Mai detaliat, in fiecare categorie de mai sus trebuie sa se regaseasca: Adeverinta…

Mai mult

Inregistrarea in scop de TVA prin optiune 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Se completeaza Declaratia pe propria raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA. Informatiile din declaratie sunt furnizate de asociati, a caror cota de participare la capitalul social este >/= cu 25% si administratori. 2.Declaratia se complecteaza cu ajutorul programului de asistenta disponibil pe site-ul ANAF, se depune prin transmiterea fisierului PDF, semnat…

Mai mult

Plafoane fiscale 2019: microintreprinderi, platitori de TVA, norme de venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Incadrarea la mircrointreprinderi Cifra de afaceri sub 1.000.000 euro  PLAFON LEI – 4.663.900 2.Obligatia de inregistrare ca platitor de TVA Cifra de afaceri 88.500 euro PLAFON LEI – 300.000 3.Trecerea de la TVA la incasare la TVA normal PLAFON LEI – 2.250.000  4.Trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar…

Mai mult

Deducere TVA de pe bon – bonurile de combustibil

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Deducerea TVA de pe bon se poate face daca sunt indeplinite conditiile: 1. Valoarea bonului inclusiv TVA este sub 100 euro. 2. Bonul are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. In situatia in care cele 2 conditii nu sunt indeplinite, nu se poate deduce TVA. In acest caz,…

Mai mult

Cand este obligatoriu cazierul fiscal?

Conform ordonantei nr. 39/2015, cazierul fiscal este obligatoriu in urmatoarele situatii: la infiintarea societatilor, a societatilor cooperative, a cooperativelor agricole si a entitatilor fara personalitate juridica, de catre asociati, actionari, membri si reprezentantii legali sau desemnati; la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora, dupa caz, de catre acestia; la…

Mai mult

Protocol – cadouri acordate angajatilor – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cheltuielile de protocol sunt acele cheltuieli generate de acordarea unor cadouri angajatilor sau partenerilor de afaceri, mese partenerilor de afaceri, toate cu conditia sa fie efectuate in scopul afacerii. Nota contabila: % = 401 Furnizori 6231 Ch de protocol 4426 TVA deductibila In cazul cadourilor acordate clientilor avem doua situatii: 1.Pentru cadourile…

Mai mult

Factura – Factura simplificata – Factura proforma – Autofactura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.FACTURA Document contabil – probabil cel mai utilizat. Este emisa de catre furnizorul de bunuri sau servicii catre client. Obliga cumparatorul la plata aferenta achizitiei 2.FACTURA SIMPLIFICATA Factura simplificata poate fi emisa atunci cand:  valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept…

Mai mult

Ce este activul net contabil?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Este suma pe care actionarii/asociatii unei companii ar primi-o in caz de lichidare, adica ceea ce ramane din valorificarea activului, dupa plata datoriilor. -Nu este o valoare de piata. -Este un punct de reper pentru a estima valoarea unei companii. MOD DE CALCUL: Active – Datorii In bilantul unei societati se inregistreaza:…

Mai mult

Ce trebuie sa faci inainte de a primi la munca un angajat nou?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.In primul rand, trebuie sa intocmesti un contract individual de munca. Acesta se incheie in baza consintamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel TARZIU in ziua ANTERIOARA inceperii activitatii de catre salariat. Se intocmeste in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. In caz contrar, risti o amenda de 20.000…

Mai mult

Clauza de neconcurenta – CIM, indemnizatie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1. Clauza de neconcurenta prevede obligatia angajatorului ca pe o perioada de maxim 2 ani, la un nou loc de munca, sa nu presteze actvitati concurente cu cele anterioare, in scimbul unei indemnizatii. 2. Clauza se stabileste la incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul derularii activitatii, prin act aditional la…

Mai mult

Scoaterea din evidenta a contribuabililor care au informatii inscrise in cazierul fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege; b) a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca; c) faptele sunt sanctionate ca infractiuni si nu au mai savarsit fapte de aceasta natura intr-o perioada de 5 ani de la data executarii pedepsei; d) faptele…

Mai mult

Examinarea medicala la angajarea in munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conform Codului Muncii “O persoana poate fi angajata in munca numai in baza a unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.” Nerespectarea acestei prevederi, atrage dupa sine nulitatea contractului individual de munca. Certificatul medical este obligatoriu si in urmatoarele situatii: a) la reinceperea…

Mai mult

Alocatia pentru copii 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 300 lei pentru copiii cu varsta de lana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani, precum si pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional,…

Mai mult

Activitatea de productie – monografii contabile –

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Achizitie de materii prime 301 Materii prime = 401 Furnizori Plata materiilor prime 401 Furnizori = 5121/5311 Conturi la banci/ Casa in lei Dare in consum materii prime 601 Ch. Cu materii prime = 301 Materii prime Obtinerea produselor finite 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Vanzarea…

Mai mult

Declararea la ANAF a sediilor secundare – documente necesare –

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Declararea sediilor cu minimum 5 angajati declaratie de inregistrare/ declaratie de mentiuni pentru sedii secundare – formular 060; TERMEN DE DEPUNERE – 30 de zile de la infiintarea sediului secundar. copia certificatului de inregistrare fiscala a persoanei juridice de care apartine sediul secundar sau filiala; actul de inregistrare a mentiunii privind infiintarea…

Mai mult

Achizitie, amortizare, scoatere din evidenta autoturism – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Achizitie autoturism – cost de achizitie fara TVA 24.000, TVA 19%            %    = 404    Furnizori de imobilizari 28560 2133 Mijloace de transport       24000 4426 TVA deductibila       4560   2. Calcul si inregistrare amortizare anuala (in regim liniar), durata de…

Mai mult

Tipuri de avize de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ce tipuri de avize pot fi eliberate cetatenilor straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania? AVIZ DE MUNCA PENTRU LUCRATOR PERMANENT -Se elibereaza in vederea incadrarii in munca a unui strain cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau determinata. -Valabilitate: pe toata perioada de valabilitate…

Mai mult

Cateva aspecte referitoare la audit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Audit statutar inseamna un audit al situatiilor financiare anuale individuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit. 2.Auditul financiar cuprinde auditul statutar (pct.1), precum si activitatea efectuata in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar si exercitarea altor…

Mai mult