Corectarea erorilor contabile conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai...

Cine aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe la SA ? speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Intrebare : Cine aprobă scoatearea din funcţiune a mijloacelor fixe la societăţile pe acţiuni? Raspuns ANAF: La societăţile pe acţiuni, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de administraţie. Baza legala : Legea nr 15 / 1994 articolul 21; Articole similareNu am gasit articole similare

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiunilor cu numerar- in cazul unui ONG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Ridicarea de numerar de la bancă: 581 „Viramente interne”= 5121 „Conturi la bănci în lei” 5311 „Casa în lei”= 581 „Viramente interne” 2. Depunerea de numerar la bancă: 581 „Viramente interne”=5311 „Casa în lei” 5121 „Conturi la bănci în lei”=581 „Viramente interne” 3. Încasarea...

Ce poti face in situatia in care ai introdus eronat un salariat/contract in Revisal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Salariații/contractele introduse eronat, în contul altui angajator, pot fi radiaţi, accesând calea „Salariati”/”Contracte”, butonul „Radiere”. Prin utilizarea radierii, salariații sau contractele, nu vor fi șterse, ci vor fi bifate ca radiate, astfel încât să se evidențieze introducerea eronată a acestora. Articole...

Instructiunile de completare a noii D112 actualizata prin O 1024/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Instrucțiuni de completare a formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator sau sunt asimilate acestora prevăzute...

Impozit specific vanzare bun din patrimoniu-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La vânzarea unui bun din patrimoniu, utilizat pentru desfăşurarea activităţilor specifice (ex: bar, restaurant), se calculează impozit pe profit sau se consideră că este un venit din desfăşurarea activităţilor specifice, acoperit de impozitul specific? Raspuns ANAF Având în vedere prevederile alin. (3) al art. 9 din...

Informatii utile legate de diurna, valabile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Conform articolui 42 din Leea 53/2003 Codul Muncii locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau...

10 modalitati posibile de debitare a contului de TVA (info Mfinante)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata care sunt cele 10 modalitati prin care se va putea debita contul de TVA: 1.TVA achitată, aferentă achizițiilor de bunuri/servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor – sume transferate către conturile de TVA ale furnizorilor  2.TVA achitată la bugetul de stat; 3.sume transferate într-un alt cont de TVA deschis...

Cum justifici scutirea de taxa pentru exporturi?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza legala : Ordinul nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Justificarea scutirii la export: Sunt scutite de taxa pe valoarea...

Cum se reia activitatea unei firme suspendate 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O firma care si-a suspendat activitatea si a inschis aceasta modificare la Registrul Comertului poate solicita reactivarea activitatii urmand urmatorii pasi 1. Depunerea urmatoarelor formulare la ONRC Cererea de înregistrare (original) – formular; Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana...

Cand inceteaza obligatia de declarare a datelor Intrastat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exista 2 situatii in care un operator economic inceteaza sa rapoarteze date Intrastat: Începând cu luna ianuarie a anului următor celui în care valorile totale ale schimburilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare flux, nu ating nivelul pragurilor statistice de excludere stabilite pentru anul următor. Imediat: În cazul în...

Cum completam declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare ( D390)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (D390) se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice,...

Inchiriere camere in scop turistic-speta ANAF

Persoanele fizice care inchiriaza in scop turistic camere situate in locuintele proprietate personala au obligatia utilizarii caselor de marcat? Raspuns ANAF 16.08.2017 Conform ordonantei de urgenta care reglementeaza utilizarea caselor de marcat, operatorii economici, adica persoanele fizice si juridice, asociatiile familiale, precum si orice alte entitati cu exceptia institutiilor publice, care incaseaza,...

Foloseste functiile din Excel pentru un calcul corect si rapid !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu totii stim ca majoritatea activitatilor desfasurate de un contabil implica efectuarea unor calcule care ii ocupa acestuia destul de mult timp. Pentru a reduce putin din timpul pierdut cu calcule, dorim sa va prezentam cateva functii in Excel care vor conduce la un calcul corect si mult mai rapid. Functia SUM: aduna valorile...

Raspundrea administratorilor unei societati cu raspundere limitata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de legea 31/1990. Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru: a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi; b) existenţa reală a dividendelor plătite; c) existenţa...

Incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare-informatii utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanele impozabile care aplica TVA la incasare si cifra de afaceri nu depaseste in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei pot renunta la aplicarea sistemului respectiv oricand in cursul anului. Aceste persoane trebuie sa depuna la organele fiscale competente formularul 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la...

Recunoasterea in contabilitate a veniturile din prestarea serviciilor si a serviciilor in curs de executie conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri. Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile,...

Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 09.08.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la “Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale”. Iata cateva dintre intrebarile contribuabililor si raspunsurile date de specialistii ANAF: a.) Intrebare contribuabil: “Buna dimineata, o firma care are...

Completarea cartusului I – Plaje de facturi din D 394

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Punctul 2.1 Plaja de facturi alocate din D 394 se completeaza cu  plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni...

Locuinte de serviciu, de protocol –implicatii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Amortizarea CF, art.28, alin (4), lit. g) prevede ca nu reprezinta active amortizabile casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decât cele utilizate în scopul realizarii veniturilor. CF, art.28, alin (12), lit. i) prevede ca pentru locuintele de serviciu, amortizarea este...