Ordinul 2899/2017 pentru modificarea Ordinului 2.012/2016 privind vectorul fiscal al TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 10.10.2017 a intrat in vigoare Ordinul nr. 2899/2017 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare. Iata care sunt principalele modificari aparute: Articolul...

Cum se recupereaza pierderea fiscala anuala?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale...

Contractul colectiv de munca-informatii utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Toţi angajatorii care au peste 21 de salariaţi încadraţi în muncă au obligaţia, potrivit prevederilor art. 229 alin. 2, din Legea 53-2003 – Codul Muncii, de a iniţia la nivel de unitate, negocierea colectivă. Un aspect important este că inițiativa negocierii aparține angajatorului sau organizației patronale. Potrivit...

Cursuri valutare utilizate in activitatea finaciar contabila, prevazute de O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O tranzacţie în valută este o tranzacţie care este exprimată sau necesită decontarea într-o altă monedă decât moneda naţională (leu), inclusiv tranzacţiile rezultate atunci când o entitate: a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în valută; b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri,...

Acordare de dobânzi contribuabilului/plătitorului-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Un contribuabil are dreptul la acordarea dobânzii pentru creanțele rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligaţii fiscale de plată și care au fost stinse anterior anulării ? Raspuns ANAF Conform Codului de procedură fiscală, în cazul creanţelor contribuabilului/plătitorului rezultate...

Valabilitatea registrului unic de control la schimbare sediului social

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Un contribuabil persoana juridică înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să achiziţioneze un nou registru unic de control, in cazul schimbării sediului social? Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) şi ale art.3 alin. (1) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, cu modificările...

Cheltuielile sociale-impozitarea in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! I.Impozitul pe profit Din punct de vedere al impozitului pe profit cheltuileile sociale sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata de 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Sub incidenta acestei limite, intra urmatoarele: 1. ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile...

Sistemul de calculatie a costurilor pe activitati (ABC costing)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ca si sistemele de calculatie pe faze si comenzi, sistemul ABC este tot o metoda de calculatie a costurilor. Metoda ABC se distinge de metodele traditionale de calculatie a costurilor prin faptul ca repartizeaza intai costurile pe activitati, si apoi, in functie de o cheie de repartizare stabilita pentru fiecare activitate, asigura...

Calculul costului marginal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Costul marginal este costul aditional al producerii unei unitati in plus sau oferirii serviciului prestat de companie, inca unui client. Formula pentru costul marginal : Variatia costului/ variatia cantitatii Exemplu : daca pentru producerea a 6.000 de articole o companie are costuri de 520.000 lei si pentru producerea a 7.600 articole...

Deducerea cheltuielilor cu abonamentele de sanatate- speta ANAF, 07.09.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cheltuielile cu abonamentele de sanatate suportate de angajati pot fi deduse la calculul impozitului pe venitul din salarii ? Potrivit Codului fiscal, la calculul impozitului pe venitul din salarii la locul unde se află funcţia de bază, serviciile medicale furnizate sub formă de abonament angajatului şi/sau oricărei persoane...

Verificari ale salarizarii la inchiderea unei luni sau a unei perioade

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Dupa inregistrarea in contabilitate a salariilor, in balanta de verificare se pot face urmatoarele corelatii: In cazul in care salariile lunii x se platesc in luna x+1 , se verifica ca soldul contului 421 la sfarsitul lunii x sa coincida cu suma de pe statul de plata . Daca salariile se platesc in aceeasi luna, se verifica ca soldul...

Care este diferenta dintre ROE si ROA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ROE (Return on Common Equity) – Rata rentabilitatii capitalului propriu-   reflecta eficienta utilizarii capitalurilor actionarilor si se determina ca raport intre profitul net obtinut (RNE)  de entitate si capitalul propriu(CPR). ROE = (RNE  /CPR)  * 100 Indicatorul arata gradul de alocare a fondurilor actionarilor in...

Corectarea erorilor contabile conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai...

Cine aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe la SA ? speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Intrebare : Cine aprobă scoatearea din funcţiune a mijloacelor fixe la societăţile pe acţiuni? Raspuns ANAF: La societăţile pe acţiuni, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de administraţie. Baza legala : Legea nr 15 / 1994 articolul 21; Articole similareNu am gasit articole similare

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiunilor cu numerar- in cazul unui ONG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Ridicarea de numerar de la bancă: 581 „Viramente interne”= 5121 „Conturi la bănci în lei” 5311 „Casa în lei”= 581 „Viramente interne” 2. Depunerea de numerar la bancă: 581 „Viramente interne”=5311 „Casa în lei” 5121 „Conturi la bănci în lei”=581 „Viramente interne” 3. Încasarea...

Ce poti face in situatia in care ai introdus eronat un salariat/contract in Revisal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Salariații/contractele introduse eronat, în contul altui angajator, pot fi radiaţi, accesând calea „Salariati”/”Contracte”, butonul „Radiere”. Prin utilizarea radierii, salariații sau contractele, nu vor fi șterse, ci vor fi bifate ca radiate, astfel încât să se evidențieze introducerea eronată a acestora. Articole...

Instructiunile de completare a noii D112 actualizata prin O 1024/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Instrucțiuni de completare a formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator sau sunt asimilate acestora prevăzute...

Impozit specific vanzare bun din patrimoniu-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La vânzarea unui bun din patrimoniu, utilizat pentru desfăşurarea activităţilor specifice (ex: bar, restaurant), se calculează impozit pe profit sau se consideră că este un venit din desfăşurarea activităţilor specifice, acoperit de impozitul specific? Raspuns ANAF Având în vedere prevederile alin. (3) al art. 9 din...

Informatii utile legate de diurna, valabile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Conform articolui 42 din Leea 53/2003 Codul Muncii locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau...