Legea privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori

Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care: a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract. b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului; c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile…

Mai mult

5 informatii cu privire la contractele incheiate la distanta

Ce este un contract la distanta? Contractul la distanta este un contract incheiat prin acordul partilor fara ca acestea din urma sa fie nevoite sa se deplaseze, fiind astfel nevoie doar de un mijloc de comunicare (de exemplu: e-mail, fax, telefon etc). Contractul prin telefon Nu de putin ori au fost  situatii cand ati fost contactati telephonic pentru anumite oferte…

Mai mult

Contractul de comodat – descarca gratuit un model

Art. 1560 până la 1575 din Codul Civil cuprinde reglementările privind contractul de comodat. Pentru desfășurarea activității comerciale atât persoanele fizice cât și cele juridice adeseori decid să semneze un contract de comodat. Pentru a se garanta desfasurarea in temei legal a activitatii economice, inchirierea unui spatiu in acest sens este necesara, astfel solutia putand fi contractul de comodat .…

Mai mult

Contract de leasing financiar vs. contract de leasing operational

Contract de leasing financiar – orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării…

Mai mult

Inregistrarea contractului de arendare

Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.  Înregistrarea contractului de arendare: arendaşul (cel ce ia in arenda) trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local; când bunurile arendate sunt situate în…

Mai mult

Care este diferenta dintre franciza si fransiza?

  Deseori se face confuzie intre franciza si fransiza, care sunt doua notiuni juridice complet diferite. In ceea ce priveste franciza, aceasta este un model de contract nenumit, consensual, sinalagmatic, in timp ce fransiza reprezinta o clauza prezenta in contractele de asigurare. Potrivit OG 52/1997, franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care…

Mai mult

Contractul de mandat

  Potrivit definitiei din literatura de specialitate, prin contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice, iar aceasta, prin acceptarea mandatului, se obligă să acţioneze în numele şi pe contul mandantului. Astfel, acest contract presupune ca o persoana sa reprezinte o alta persoana, cu ajutorul unui act care poate…

Mai mult