Inregistrarea in contabilitate a bonurilor cu factura vs. fara factura

Raportul Z este un document care se emite la finalul zilei de lucru, de pe casa de marcat si care contine date cu privire la cuantumul vanzarilor efectuate in acea zi, numarul de clienti, etc. Raportul Z este documentul care sta la baza operarii in registrul de casa a sumelor rezultate din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii catre populatie.…

Mai mult

Contul 212 Constructii vs contul 215 Investitii imobiliare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Planul de conturi prevazut de O 1802/2014 face referire separata la Constructii si la Investitiile imobiliare. La ce se refera fiecare din aceste conturi ? Contul 212 Contructii ține evidența existenței și mișcării construcțiilor. În debitul contului 212 “Construcții” se înregistrează: valoarea construcțiilor achiziționate, realizate din producție proprie, primite prin subvenții pentru…

Mai mult

Neplatitor de TVA face achizitii de bunuri intracomunitare – obligatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O entitate neplatitoare de TVA care efectueaza achizitii de bunuri de la firme din Uniunea Europeana, are in principal urmatoarele obligatii: 1. Daca valoarea bunurilor depaseste 10.000 euro: -sa se inregistreze in scop special de TVA la ANAF prin depunerea formularului 700 online prin SPV. -inregistrarea in scop special de TVA trebuie…

Mai mult

Neplatitor de TVA face achizitii de servicii intracomunitare – obligatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O entitate neplatitoare de TVA care efectueaza achizitii de servicii de la firme din Uniunea Europeana, are in principal urmatoarele obligatii: -sa se inregistreze in scop special de TVA la ANAF prin depunerea formularului 700 online prin SPV. -inregistrarea in scop special de TVA trebuie efectuata anterior derularii operatiunilor respective. -codul special…

Mai mult

Neplatitor de TVA presteaza servicii intracomunitare – obligatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O entitate neplatitoare de TVA care presteaza servicii pentru firme din Uniunea Europeana, are in principal urmatoarele obligatii: -sa se inregistreze in scop special de TVA la ANAF prin depunerea formularului 700 online prin SPV. -inregistrarea in scop special de TVA trebuie efectuata anterior derularii operatiunilor respective. -codul special de TVA se…

Mai mult

Monografii contabile retur marfa de la client

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor pct. 330 din O 1802/2014, in cazul mărfurilor returnate de clienți în același exercițiu financiar în care a avut loc operațiunea de vânzare, se corectează conturile 411 “Clienți”, 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor”, 607 “Cheltuieli privind mărfurile” și 371 “Mărfuri”. Aceste prevederi se aplica și în cazul returului de produse…

Mai mult

Constituire fond de rezerva – monografie

Potrivit art. 183 din Legea societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Atentie! Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, acesta va fi completat. Spre exemplu, pentru o…

Mai mult

Ce trebuie sa depuna microentitatile la bilant in loc de note ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Microentitatile trebuie sa depuna anual: 1. bilanţ prescurtat (cod 10);2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);3.formularul “Date informative” (cod 30) şi4.formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) Secţiunea 12.1 din O 1802/2014 prevede urmatoarele la capitolul Scutiri pentru microentităţi: 576. – (1) Cu respectarea prevederilor alin. (2) al prezentului punct, microentităţile…

Mai mult

Contributia facultativa la pensie – implicatii fiscale, reflectare pe statul de plata

Implicatii fiscale Angajatii pot sa opteze sa contribuie la un fond de pensii facultative si pot beneficia de anumite facilitati in limita unui plafon valoric. Mai precis, contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile și completarile ulterioare, și cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile…

Mai mult

Ce sunt veniturile si cheltuielile financiare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor se ține pe feluri de cheltuieli/venituri, după natura lor. Atat veniturile cat si cheltuielile, pot fi de exploatare si financiare. Cheltuielile financiare cuprind: pierderi din creanțe legate de participații; cheltuieli privind investițiile financiare cedate; diferențele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exercițiul financiar în curs; sconturile acordate…

Mai mult

Ce inregistram in conturile 461 si 462?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contul 461 “Debitori diverşi” este un cont de activ. Cu ajutorul contului 461 “Debitori diversi” se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile afiliate, entitatile asociate si entitatile controlate in comun. In debitul contului 461 “Debitori diversi” se…

Mai mult

Cum functioneaza contul 117? – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contul 117 “Rezultat reportat” este un cont bifunctional cu ajutorul caruia se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile. Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat. Contul…

Mai mult

Ajustari la stocuri la trecerea de la neplatitor de TVA la platitor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O firma care deruleaza activitati de ceva timp ca neplatitoare de TVA si prin optiune solicita codul de TVA sau obligata fiind sa solicite codul de TVA ca urmare a depasirii plafonului de 300.000 lei, exista posibilitatea sa ajustezeTVA pentru bunurile aflate in stoc. In momentul trecerii la regimul normal de taxare…

Mai mult

Inregistrarea in contabilitate la 2021 a bonificatiei conform OUG 153/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In baza OUG 153/2020, firmele cu capital pozitiv si in crestere pot beneficia de o bonificatie la calculul impozitului pe venitul microintreprinderilor/profit sau specific, pe tot anul 2021, pe care il vor reflecta in ultimul trimestru al anului. Se pune intrebarea cum se reflecta in contabilitate aceasta bonificatie? Din punctul nostru…

Mai mult

Contul 473 – cand se foloseste, prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Adesea in contabilitate apare necesitatea inregistrarii de sume pe contul 473. Contul 473 face parte din grupa conturilor de subvenții, regularizare și asimilate si este un cont bifunctional. De exemplu, atunci cand pe extrasul de banca regasim pozitii pentru care nu avem informatii si documente justificative, de regula le inregistram pe…

Mai mult

Contul 581 vs 5125 vs 473

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In contabilitate exista anumite conturi care au o functie tranzitorie, de inregistrare a unor sume in curs de clarificare pana la destinatia finala in contabilitate. Astfel de conturi sunt: 581, 473 si 5125. Iata mai jos o comparatie: Cont 581- Viramente interne 5125 – Sume în curs de decontare 473-Decontări din operațiuni…

Mai mult

Monografie contabila cheltuieli de infiintare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 185 din OMFP nr. 1802/2014, cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea unei entități (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acțiuni şi obligațiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înființarea şi extinderea activității entității). O entitate…

Mai mult

Depunerea situatiilor financiare in 2022 -Ordinul 85/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 100 din 01.02.2022 s-a publicat Ordinul 85 care reglementeaza principalele aspecte legate de depunerea situatiilor financiare aferente anului 2021 precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile. Formatul si continutul situatiilor financiare anuale este similar cu cel valabil in anul 2021. Formatul electronic nu a fost publicat inca pe site-ul…

Mai mult