Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contabilitatea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti se tine cu ajutorul contului 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile”. In debitul contului 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” se inregistreaza: valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti (401, 408, 471, 512, 542); sume in curs de clarificare (473). Monografie contabila:…

Mai mult

Cine completeaza si transmite REVISALUL ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform HG nr. 905/2017 completarea si transmiterea datelor in registru se poate realizeaza de catre: una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajatori (PF sau PJ indiferent daca au sau nu statutul de utilitate publica) de catre persoanele care au aceste atributii stabilite prin fisa postului (institutii/autoritati…

Mai mult

Venituri din chirii – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: O societate X ii factureaza unei persoane care sta in chirie, in avans, chiria pe 4 luni pentru punerea la dispozitie a spatiului inchiriat. Societatea ii factureaza acestuia 20.000 lei plus TVA 19%. Taxarea se va face prin depunerea notificarii la adminstratia financiara de care proprietarul apartine. Rezolvare: Inregistrarea facturii de…

Mai mult

Prevederile O 1802/2014 cu privire la reevaluarea imobilizarilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție, entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exercițiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu.…

Mai mult

Refacturare de cheltuieli – tratament contabil

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, se considera ca are loc o refacturare de cheltuieli, in sensul alin. (4), atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: persoana impozabila urmareste doar recuperarea contravalorii unor achizitii de bunuri/servicii care au fost efectuate pe numele sau, dar in contul altei persoane; persoana impozabila nu recupereaza mai mult…

Mai mult

Cele mai noi conturi introduse in planul de conturi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Mai jos este o recapitulare a celor mai noi conturi introduse in planul de conturi contabil, reglementat prin O 1802/2014. 463 Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar Acest cont a fost introdus incepand cu 17.09.2018 prin O 3067/2018. ……………………………………………………………………………………………………………………… 4415 Impozitul specific unor activitati 695 Cheltuieli cu impozitul specific…

Mai mult

Constituirea rezervei legale – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 183 din Legea societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Atentie! Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice…

Mai mult

Ce trebuie sa depuna microentitatile la bilant in loc de note ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Microentitatile nu mai trebuie sa mai depuna notele explicative incepand cu bilantul la 31.12.2015. In schimb, ele trebuie sa depuna: 1. bilanţ prescurtat (cod 10); 2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20); 3.formularul “Date informative” (cod 30) şi 4.formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) Secţiunea 12.1 din O 1802/2014…

Mai mult

Prestare de servicii catre o PJ din UE – cum facturez?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Luam ca exemplu un caz general: O societate platitoare de TVA din Romania, care presteaza servicii catre o societate dintr-un stat membru UE care este platitoare de TVA. Cum facturam? firma din Romania trebuie sa verifice daca partenerul din UE are cod valid de TVA – la urmatorul link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html?locale=ro daca…

Mai mult

Ce cuprind situatiile financiare ale entitatilor mijlocii si mari ?

In primul rand sa definim ce sunt entitatile milocii si mari: Acestea sunt acele entităţi care la data bilanţului DEPĂŞESC limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime: a) totalul activelor: 17.500.000 lei; b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. Ce cuprind situatiile financiare ale entitatilor milocii…

Mai mult

Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Evidenta stocurilor si productiei in curs de executie se realizeaza prin conturile din clasa 3  Conturi de stocuri si productie in curs de executie . In cadrul planului de conturi general, din clasa a 3-a face parte grupa 30 ” Stocuri de materii prime si materiale” , cu urmatoarele conturi sintetice: • 301 ”Materii prime“ Materiile prime sunt…

Mai mult

Regularizare si compensare TVA – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La sfarsitul lunii sau trimestrului, depinde de perioada fiscala a fiecarei societati, se inchid  conturile de TVA deductibila respectiv TVA colectata rezultand un excedent de TVA colectata – de plata, sau un excedent denumit suma negativa a taxei. Diferenta de taxa dintre TVA colectata si TVA deductibila se va inregistra in conturi diferite…

Mai mult

Note contabile a principalelor operatiunilor cu numerar – ONG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Ridicarea de numerar de la banca: 581 „Viramente interne”= 5121 „Conturi la bănci în lei” 5311 „Casa în lei”= 581 „Viramente interne” 2. Depunerea de numerar la banca: 581 „Viramente interne”=5311 „Casa în lei” 5121 „Conturi la bănci în lei”=581 „Viramente interne” 3. Incasarea unor sume de la terti pe baza de chitanta sau dispozitie de incasare: 5311 „Casa în lei”= 411, 461, 462,…

Mai mult

Retratarea mijloacelor fixe – trecerea de la modelul reevaluarii la cel bazat pe cost

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: Un contribuabil prezintă următoarea situație cu privire la un mijloc fix amortizabil: cost de achiziție: 1.000.000 lei; rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2003: 300.000 lei; rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2004: 500.000 lei; amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul retratării este de 350.000 lei, din…

Mai mult

Prelungirea valabilitatii duratei sediului social la ONRC

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Sediul social expirat atrage dupa sine inactivitatea contribuabilului, daca acesta din urma nu ia masuri cu privire la prelungirea duratei de valabilitate.  Potrivit art. 92 din Legea nr. 207/2015, printre situatiile in care un contribuabil este declarat inactiv este si situatia in care durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata. Nu…

Mai mult

Acordarea avansurilor pentru angajatii in deplasare – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in favoarea entitatii, se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 542 – avansuri de trezorerie, respectiv contul 461 – debitori diversi, in cazul tertilor). In cazul platilor in valuta suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc in contabilitate la…

Mai mult

Cunosti diferenta intre clase, grupe de conturi si conturi sintetice ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Planul de conturi contabil clasifica conturile pe urmatoarele categorii : clase de conturi : sunt cele simbolizate de la 1-9  grupe de conturi : sunt cele formate din 2 cifre – si nu sunt operationale (nu se pot inregistra note contabile pe ele) conturile sintetice -sunt formate din 3 sau 4…

Mai mult

Materiale consumabile – functionalitate si inregistrari contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 302 „Materiale consumabile” este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile). Soldul contului reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc. In situatia aplicarii inventarului…

Mai mult

Formula de calcul din OUG nr.3/2018 pentru salariatii cu scutire de impozit pe venit – valabila in 2019?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In anul 2018 odata cu transferul contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului a fost publicata in Monitorul Oficial OUG nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare care a introdus noi reguli de calculare a contributiilor sociale pentru salariatii care beneficiaza de scutire de impozit pe venit cum sunt: programatorii; cercetatorii; persoanele…

Mai mult

Cum inregistram in conta facturile nesosite ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi. Contul 408 „Furnizori –facturi nesosite” este un cont de pasiv iar soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi. In creditul contului 408 „Furnizori…

Mai mult