Prelungirea CCC pentru nasterea celui de-al doilea copil

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Se poate intalni in practica urmatoarea situatie: Salariata se afla in concediu pentru ingrijire copil (CCC) iar in timpul acestui concediu se naste al doilea copil, ce trebuie facut? Potrivit OUG nr. 111/2010 pentru situatiile in care persoana se afla cu primul copil in perioada de concediu si  indemnizatie pentru cresterea...

Salariatii cu tichete de masa – deducere personala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76 din Codul Fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o PF rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada...

Contract individual de munca suspendat – reflectare in D112

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Apar frecvente probleme la completarea declaratiei 112 atunci cand o entitate are angajati cu contractul individual de munca suspendat pentru ca sunt in concediu fara plata sau pentru ca au activitatea intrerupta ca urmare a concediului pentru cresterea copilului. Salariatii care se afla in una dintre situatiile mai sus mentionate nu...

Poate angajatorul sa diminueze salariul angajatului ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 41 din Codul Muncii, salariul angajatilor se poate modifica numai prin acordul partilor si prin intocmirea unui act aditional la contractul individual de munca. Modificarile la salariu se refera atat la cresterea acestuia cat si la scaderea lui. Cu titlu de exceptie de la prevederile mentionate mai sus,  in cazul reducerii...

5 situatii de concediu medical suportat integral de FNUASS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, indemnizatia de concediu se suporta dupa cum urmeaza: din prima pana in a-5-a zi se suporta de catre angajator; FNUASS incepand cu: -ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii...

Indemnizatie pentru cresterea copilului – sarcina gemelara/tripleti/multipleti

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 82/2017, cuantumul indemnizatiei lunare de crestere a copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare...

Cat vor cheltui firmele daca salariul minim va creste din 2019 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Se speculeaza faptul ca se lucreaza la o hotarare de guvern prin care, incepand cu data de 01 ianuarie 2019 salariul minim pe economie brut sa creasca dela valoarea actuala de 1.900 RON la valoarea de 2.050 RON. Daca aspectele mai sus mentionate se vor concretiza, atunci iata mai jos care ar fi cheltuielile pe care un angajator ar...

La ce se refera oferta de redistribuire in munca si ce obligatii are angajatorul ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 64 din Codul Muncii, in cazul in care concedierea se dispune pentru motivele: prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;  salariatul nu...

Compensarea muncii suplimentare – modalitati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, este considerata munca suplimentara. Aceasta nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident. Angajatorii...

Se impoziteaza tichetele de masa acordate persoanelor scutite de impozit?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exista cateva categorii de persoane care pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, daca se incadreaza in una dintre categoriile urmatoare: persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pentru veniturile realizate din: activitati independente, realizate in mod...

10 lucruri importante despre munca de noapte

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Daca esti angajat care desfasoara munca de noapte sau angajator care are angajati cu program de noapte, atunci trebuie sa cunosti urmatoarele 10 aspecte importante: Este considerata munca de noapte, munca prestata intre orele 22,00-6,00; Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz: salariatul care efectueaza munca de noapte cel...

Concediu fara plata – suspedarea CIM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit articolului 153 din Codului Muncii pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata. Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. De retinut sunt urmatoarele aspecte: Contractul individual de munca se suspenda...

Informarea angajatilor anterior incheierii/modificarii CIM-ului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.  Obligatia de informare a persoanei...

Salarizare – note contabile de baza

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exista cateva note contabile de baza cu privire la salarizare pe care orice contabil care tine evidenta salariatilor si efectueaza calcul salarial ar trebui sa le cunoasca, iata care ar fi acestea: 1. Inregistrarea cheltuielilor cu personalul:                  641 “Cheltuieli cu salariile datorate” = 421 “Personal-...

Ce se intampla cu angajatii in cazul somajului tehnic ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In momentul in care o societate se confrunta cu anumite dificultati economice sau tehnologice, angajatorul este nevoit sa-si mai reduca din activitate sau sa isi intrerupa activitatea pentru o anumita perioada de timp.  Ce se intampla cu angajatii societatii? Daca angajatorul are salariati cu contract individual de munca, acesta...

Obligativitate angajare persoanelor cu handicap

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 78 alin. (2) din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. Potrivit...

Concediu de odihna neefectuat vs. concediu efectuat in avans – incetare CIM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual...

Concediul de odihna – indemnizatia de concediu de odihna

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor, si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Atentie! Angajatii cu contracte de munca cu timp partial beneficiaza de acelasi numar de zile de concediu de odihna...

Stimulentul de insertie pentru angajatii parinti – aspecte utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, stimulentului de insertie este o suma de bani lunara de care beneficiaza parintii aflati in concediul pentru cresterea copilului, dar care se intorc mai devreme la munca. Practic, parintii (oricare din cei doi parinti) care se afla in concediu...

20 de aspecte cu privire la internship – in vigoare din 18 august 2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 18 august 2018 va intra in vigoare Legea nr. 176/2018 privind internship-ul, prin care se reglementeaza modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au implinit varsta de 16 ani. Iata cele mai importante 20 de aspecte pe care trebuie sa le cunosti: se pot incheia contracte de internship...