Cateva aspecte de care sa tii cont la calculul impozitului pe profit

Pana in 25 martie 2013 marea majoritate a contribuabililor trebuie sa depuna declaratia 101 privind impozitul pe profit pe anul 2012.

Iata cateva aspecte de care trebuie sa tii cont la calculul impozitului pe profit :

cheltuielile de protocol au deductibilitate în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit;

Baza de calcul = (total venituri-venituri neimpozabile) –(total cheltuieli –(cheltuieli cu impozitul pe profit curent- cheltuieli cu impozitul amanat- cheltuieli de protocol- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile))

Din punct de vedere contabil, aceste cheltuieli se inregistreaza cu ajutorul contului 623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate.

Cheltuielile de protocol cuprind cheltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri, trataţii şi mese partenerilor de afaceri, efectuate în scopul afacerii.

Pentru aplicarea prevederilor titlului VI «Taxa pe valoarea adăugată» referitoare la colectarea taxei aferente depășirii plafonului pentru cheltuielile de protocol, taxa colectată se calculează asupra depășirii plafonului aferent fiecărei perioade, prin însumarea acestora. Pentru suma care depaseste plafonul se intocmeste si autofactura.

• suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate, este si ea deductibila în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;(aceasta prevedere se modifica in 2013, cand sumele acordate in plus acestui nivel sunt considerate venituri de natura salariala).

dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale sunt nedeductibile.

Dobanzile, penalitatile, majorarile de intarziere platite catre ceilalti agenti economici sunt deductibile.

cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, sunt nedeductibile.

De asemenea, sunt nedeductibile cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Pentru aceastava trebui sa interogati registrul contribuabililor inactivi(pentru mai multe detalii despre inscrierea registrul contribuabililor inactivi  click aici ).

cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili şi care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual sunt de asemenea nedeductibile

•  sunt deductibile in limita a 50% , cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

In plus, aceasta limitare trebuie sa tina cont si de faptul ca se aplica autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice – la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Atentie : aceasta limitare de 50% se aplica de la 01.07.2012 cand au intrat in vigoare prevederile OUG nr. 24/2012 pentru modificarea Codului fiscal. Exceptie face cheltuiala cu amortizarea care este integral deductibila.

• sunt nedeductibile cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte.

Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract încheiat între părţi sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare;

– contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate.

Nu intră aici serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate şi de persoane juridice, cum sunt: cele de întreţinere şi reparare a activelor, serviciile poştale, serviciile de comunicaţii şi de multiplicare, parcare, transport şi altele asemenea.

 

Articole similare

Comentariul tau aici