Cateva aspecte referitoare la audit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Audit statutar inseamna un audit al situatiilor financiare anuale individuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit.

2.Auditul financiar cuprinde auditul statutar (pct.1), precum si activitatea efectuata in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar si exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari in domeniu.

3.Entitati ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii de audit intern.

4.Auditul statutar se efectueaza de catre auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizati/autorizate in Romania in conditiile prezentei legi, care se inscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare CAFR, in conditiile legii, si care se inregistreaza in Registrul public electronic.

5.Auditorul financiar sau firma de audit trebuie sa prezinte rezultatele auditului statutar intr-un raport de audit.

Articole similare

Comentariul tau aici