Cateva monografii privind rezervele firmei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Rezervele pe care o firma le poate constitui sunt de mai multe tipuri :

1.Rezerve legale (cont 1061): se constituie din profitul societatii, anual. Sunt rezerve prevazute de lege.

Exemplul 1:

O societate obtine un profit de 1.000 lei in cursul anului 2019 si decide sa constituie o rezerva legala in suma de 500 lei. Capitalul social este de 200 lei.

La finalul anului 2019, va inregistra nota contabila:

129Repartizarea profitului=1061Rezerve legale500

In anul 2020 inregistreaza pierdere si decide sa utilizeze o parte din rezerva legala in suma de 300 lei, pentru acoperirea pierderii :

1061Rezerve legale=1171Rezultat reportat300

Prevederi contabile : Punctul 423 din O 1802/2014 prevede ca pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

Prevederi fiscale (art 26 alin (1) lit. a): rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz.

Prevederile legii societatilor comerciale (art.183) : din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederii anterioare.

Exemplul 2:

  • o microintreprindere are un capital social de 200 lei. In primul an inregistreaza pierdere, in anul 2 inregistreaza profit 80 de lei si in anul 3 inregistreaza profit 800 lei.

Rezerva minima care trebuie constituita este : 200 lei/5 = 40 de lei

In anul 1 : nu constuie rezerva fiind pe pierdere

In anul 2 : constituie o rezerva de 5%*80 lei = 4 lei. Ar putea opta sa constituie si rezerva la nivel intreg de 40 de lei.

In anul 3 : rezerva 5%* 800 lei =40 lei. Fiindca a constituit deja rezerva 4 lei in anul 2, in anul 3 mai repartizeaza la rezerva doar diferenta : 40- 3 = 37 lei.

Exemplul 3:

O societate platitoare de impozit pe profit inregistreaza la 31.12.2019 urmatoarele date:
– Cheltuieli totale 30.000 lei, din care 2.000 sunt nedeductibile
– Venituri totale 40.000 lei din care 5.000 sunt neimpozabile

Capital social = 100.000 lei
Rezerva legala anterior constituita = 10.000 lei

Rezerva legala minima care trebuie constituita este 100.000 /5 = 20.000 lei. Asadar, mai trebuie completata cu suma de 10.000 lei

Dpdv contabil, rezerva legala pe anul 2019 este 5%* profit contabil = 5%* (40.000-30.000) = 500 lei.
Din punct de vedere fiscal, suma deductibila va fi 5% * (profit contabil +impozit pe profit) =5% * (10.000 + 1.120 lei)= 550 lei

Impozitul pe profit = 16% *(40.000- 5.000 -30.000 + 2.000) = 16%* 7.000 lei =1.120 lei

2.Rezervele statutare sau contractuale (cont 1063). Sunt rezerve prevazute de statut.

Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entității, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

Asadar, constituirea rezervelor statutare nu este o cerinta legala, ea rezultand din obligatiile asumate prin actul constitutiv.

Exemplu:

Potrivit actului constitutiv, societatea X are obligatia de a constitui pe anul 2020 o rezerva statutara in suma de 2.000 lei. Rezerva se constituie din profitul anilor precedenti

1171 Rezultat reportat=1063Rezerve statutare2.000

3.Alte rezerve (cont 1068) . Nu sunt prevazute nici de lege nici de statut. Sunt facultative.

Astfel de rezerve pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

Exemplu:

Societatea X doreste sa constituie in anul 2020 o rezerva in suma de 5.000 lei. Rezerva se constituie din profitul anilor precedenti.

1171 Rezultat reportat=1068Rezerve statutare5.000

In anul urmator, societatea doreste sa utilizeze aceste rezerve pentru a sustine o investitie, si le transfera in capitalul social.

1068Alte rezerve=1012Capital subscris varsat5.000

Articole similare

Comentariul tau aici