Cateva notiuni despre cooperatia agricola

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Actul normativ care reglementeaza cooperatia agricola este Legea nr. 566/9.12.2004.

  Aceasta lege stabileşte cadrul legal al organizării şi funcţionării cooperaţiei în agricultură.

  Ce este cooperativa agricola ?

  Cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi.

  Cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, a implementării politicilor agricole de stimulare a asocierii producătorilor din domeniu, care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi.
  Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială pentru a furniza bunuri, servicii şi locuri de muncă exclusiv sau preponderent membrilor săi.

  Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi.

  Tipuri de cooperative

  Cooperativele agricole pot fi :

  – de gradul 1 : acestea sunt asociaţii de persoane fizice si persoane fizice autorizate

  de gradul 2: sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 1, în majoritate, şi persoane fizice sau juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile legii mentionate.

  Reguli de functionare

  ·         Cooperativa agricolă se constituie şi funcţionează cu un număr minim de 5 persoane.

  ·         Capitalul social este format din părţi sociale de valoare egală; valoarea nominală se stabileşte prin actul constitutiv.

  ·         Părţile sociale pot fi în bani şi/sau în natură; aportul în numerar este obligatoriu la constituirea oricărei cooperative agricole.

  Ce cuprinde cooperatia agricola ?

  Cooperaţia agricolă cuprinde cooperative, entităţi juridice pe domenii şi ramuri de activitate, cum ar fi:

  a)cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători;

  b)cooperative agricole de achiziţii şi vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole, cât şi vânzările produselor agricole;

  c)cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă;

  d)cooperative agricole manufacturiere şi de mică industrie în agricultură;

  e)cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale;

  f)cooperative agricole pentru finanţare, asistenţă mutuală şi asigurare agricolă;

  g)cooperative agricole de tipurile mai sus menţionate şi de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor legii.

  Cooperativele agricole au la bază următoarele principii cooperatiste:

  a)principiul asocierii voluntare şi deschise;

  b)principiul controlului democratic al membrilor cooperatori în cadrul cooperativei;

  b)principiul egalităţii membrilor în luarea deciziilor de conducere administrativă a activităţii cooperativei;

  c)principiul participării economice a membrilor cooperatori;

  d)principiul autonomiei şi independenţei cooperativelor agricole;

  e)principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori;

  f)principiul cooperării dintre cooperativele agricole;

  g)principiul preocupării pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor.

  Denumirea

  Cooperativa agricolă va avea o denumire proprie la care se adaugă sintagma cooperativă agricolă.

  Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă în denumirea societăţilor care nu au statutul de cooperativă agricolă şi forma de organizare corespunzătoare.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: