De ce facilitati fiscale pot beneficia firmele in 2019 ? Avantaje si dezavantaje

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Facilitatile fiscale de care pot beneficia firmele in 2019 difera in functie de domeniul in care activeaza (statul incercand sa incurajeze anumite domenii sau anumite categorii de angajati) sau de datoriile pe care le au la buget ( statul incercand sa colecteze taxele datorate de firme anuland anumite accesorii, in anumite conditii).

Iata mai jos o lista cu facilitati disponibile/avantaje valabile in momentul de fata :

1.Pentru domeniul IT

In acest domeniu se aplica facilitatea de scutire de la plata impozitului pe veniturile de natura salariala , cu respectarea anumitor conditii asa cum vom vedea mai jos.

Baza legala : Ordinul nr. 1.168/492/3.024/3.337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Facilitati: scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru angajati

Conditii de aplicare:

 • operatorilor economici trebuie sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, si sa aiba un obiect de activitate care include crearea de programe pentru calculator -resectiv codurile CAEN : 5821, 5829, 6201, 6202, 6209.
 • posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa la ordin;
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata sau detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa la ordin;
 • angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii;
 • veniturile anuale prevazute la pct anterior au o valoare de cel putin echivalentul in Ron a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Scutirea se justifica in baza unei documentatii care se va pastra la sediul firmei pentru a putea fi consultata in cazul unui control.

Continutul dosarului :

 • actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fișa postului;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate;
 • adeverință care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învățământ superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, eventual echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;
 • balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

2. Pentru domeniul constructii

In domeniul constructiilor se aplica cateva scutiri speciale incepand cu 2019, cu modificari pe parcursul anului 2019.

Baza legala: OUG 114/2018, actualizata (ultima actualizare OUG 43/2019)

Facilitati :

 • scutirea de impozitul pe venitul din salarii
 • scutirea de CASS la nivelul angajatului;
 • CAS redus cu 3.75 % ( de la 25% la 21.25%)
 • CAM redus la 0,3375% (desi prevazuta in textul legii, inca nu se poate aplica in lipsa unei scheme de ajutor de stat)

Conditii care trebuie indeplinite:

a) angajatorii trebuie desfășoare activități în sectorul construcții care cuprind:

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

 • 2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
 • 2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;
 • 2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
 • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
 • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
 • 2363 – Fabricarea betonului;
 • 2364 – Fabricarea mortarului;
 • 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 • 2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
 • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
 • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
 • 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
 • 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 • 0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
 • 0812 – Extracția pietrișului și nisipului; 2351 – Fabricarea cimentului;
 • 2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;
 • 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
 • 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate mai sus și alte activități specifice domeniului construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, astfel:

 • pentru societatile comerciale nou-infiintate, respectiv inregistrate la registrul comertului incepand cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care se aplica scutirea,
 • pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecarui an se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat pe anul fiscal anterior.

Facilitatile fiscale se vor aplica pentru veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor , realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beneficia de facilitati fiscale.

Documentatia: Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate care reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.

Dezavantaje in domeniul constructiilor :

 • trebuie sa asiguri un salariul de baza minim brut in domeniul constructiilor de 3.000 lei, indiferent daca aplici sau nu facilitatea;
 • Desi OUG 43/2019 care aduce modificari importante O 114/2018 a intrat in vigoare , nu se poate realiza practic acordarea facilitatilor deoarece nu a fost actualizat de catre ANAF instrumentul de declarare (D112). Aceasta a determinat firmele sa procedeze la neaplicarea facilitatilor urmand ca atunci cand se va publica formatul D112 sa procedeze la rectificari pe lunile afectate.

3. Angajarea absolventilor/somerilor/ucenicilor/stagiarilor– subventii de la buget

Angajarea anumitor categorii cum ar fi absolventii sau somerii poate conduce la anumite avantaje.

Baza legala : Ordonanta de urgenta nr. 60/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca.

Facilitati :  

 • angajatorul primeste lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent/somer încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.
 • angajatorii care incadreaza in munca, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 2.250 lei.
 • angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare sociala și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate
 • angajatorul care angajeaza ucenici beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/luna.
 • angajatorul care încheie un contract de stagiu beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Conditii:

 • pentru a beneficia de subventie, angajatii absolventi trebuie sa fie incadrati pe durata nedeterminata;
 • daca angajatorii incadreaza in munca someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET , trebuie sa le incheie contractul pe perioada nedeterminata si au obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

Ordonanta 60/2018 poate fi gasita AICI.

4. Restructurarea obligatiilor bugetare, anularea unor accesorii

Baza legala : Ordonanta Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale

Facilitati: posibilitatea de a restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31.12.2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei si neachitate până la data solicitării, precum si a obligatiilor bugetare accesorii.

La beneficiarul restructurarii obligatiilor bugetare :
a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data depunerii solicitării de restructurare;
b) pentru obligatiile bugetare ce formează obiect al restructurării nu se datorează si nu se calculează obligatii de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare;
c) se anulează obligatiile bugetare amânate la plată, în cazul în care planul de restructurare va fi finalizat.

In cazul anularii accesoriilor beneficiaza de urmatoarele:

 • în situatia în care notificati organul fiscal cu privire la intentia dumneavoastră de a beneficia de anularea obligatiilor accesorii, avantajele unei astfel de măsuri sunt următoarele:

a)se amână la plată dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, prin emiterea de către organul fiscal a unei decizii;
b) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată;
c) nu se sting obligaţiile accesorii amânate la plată, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care nu depuneti cerere de anulare a accesoriilor.

 • in situatia în care nu notificati organul fiscal cu privire la intentia dumneavoastră de a beneficia de anularea obligatiilor accesorii, iar acestea au fost stinse, veti beneficia de restituirea sumelor care au fost achitate în contul acestora.

Conditii pentru a beneficia de restructurare:

Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare contribuabilul trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:
a) să nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
b) să prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
c) să nu se afle în procedura insolventei potrivit legii;
d) să nu fie dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
f) să îndeplineasca testul creditorului privat prudent;
g) să depuna o notificare în acest sens la organul fiscal competent până la data de 30.09.2019, sub sanctiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare.
În cazul în care sunt îndeplinite conditiile anterior mentionate, se va depune o solicitare de restructurare a obligatiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare si testul creditorului privat prudent, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 648 din 05.08.2019, sub sanctiunea decăderii.

Conditii pentru a beneficia de anularea accesoriilor:

Pentru a beneficia de anularea unor obligatii bugetare accesorii, aferente obligatiilor principale restante la data de 31.12.2018, trebuie indeplinite cumulativ următoarele conditii:
a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) sa fie depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
d) sa se depuna cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a conditiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.

5. Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Baza legala : Art. 22 din Codul fiscal

Prevederi : Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Nota: Prevederile se aplică pentru activele considerate noi.

Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Restrictii : companiile au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilității, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale rectificative. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele care se înscriu în oricare dintre următoarele situații:
a) sunt transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
b) sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte și înlocuite, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege.

6.Microintreprinderile pot deduce din baza impozabila contravaloarea casei de marcat

Aceasta este o microfacilitate pentru microintreprinderile care achizitioneaza casa de marcat.

Baza legala: art. 53 alin (3) din Codul fiscal

Facilitati : in cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii

7. Scutirea de contributii sociale a contravalorii tichetelor masa

Angajatorii care acorda tichete de masa angajatilor le vor retine acestora doar impozitul de 10% , contravaloarea acestora fiind scutita de contributii sociale.

8. Beneficiul acordarii unor deduceri personale de baza la calcul a impozitului pe venitul salarial

Puteti citi mai multe AICI

Articole similare

Comentariul tau aici