Ce declaratii au termen scadent luni 27 iulie 2015?

Luni 27 iulie 2015

-Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă  Formular 301
-Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit,   aferentă trim. II 2015
-Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată)
-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100
-Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
-Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208  , aferente semestrului precedent
-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224
-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
-Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307
-Depunerea Declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
-Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES
-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
-Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent
-Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent
-Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Articole similare

Comentariul tau aici