Ce documente trebuie sa depui la casa de sanatate daca nu figurezi ca asigurat in aplicatia online a CNAS?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat se face prin introducerea codului numeric personal sau a codului de identificare din sistemul de asigurări sociale de sănătate al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în câmpul „CNP“/„CIS“ din aplicația instalată pe site-ul CNAS la adresa:

http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

Daca desi ar trebui sa figurezi ca asigurat, interogand aplicatia reiese ca nu ai aceasta calitate, iata ce documente trebuie sa depui la CNAS pentru a dobandirea calitatii de asigurat și a asigurării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază:

1.tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani : act de identitate valabil la data solicitării, original și copie, precum și un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student, avizat de instituția de învățământ; pentru absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dovada calității de asigurat se face cu un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale;

2.soțul, soția și părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate: act de identitate valabil la data solicitării, original și copie, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum și o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă;

3.persoanele cu handicap: act de identitate valabil la data solicitării, original și copie, și certificatul care atestă încadrarea într-un grad de handicap, original și copie;
femeile însărcinate sau lăuze act de identitate valabil la data solicitării, original și copie, adeverință medicală, precum și certificatul de naștere al copilului – pentru lăuze;

4.persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii: actul de identitate valabil la data solicitării, original și copie, decizia și/sau adeverința eliberate/eliberată de instituțiile care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj sau cuponul mandatului poștal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară din luna anterioară;

5.pensionari: actul de identitate valabil la data solicitării, original și copie, cuponul mandatului poștal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, sau decizia de pensionare, după caz, pentru situația în care nu s-a realizat plata pensiei. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverință eliberată de instituția plătitoare a pensiei;

6.salariati :actul de identitate valabil la data solicitării, original și copie, precum și adeverința de salariat eliberată de angajator

7.cei care realizeaza venituri din activitati independente : actul de identitate valabil la data solicitării, original și copie, precum și dovada că au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Baza legala: O 1549/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Articole similare

One Thought to “Ce documente trebuie sa depui la casa de sanatate daca nu figurezi ca asigurat in aplicatia online a CNAS?”

  1. Ioan Nedelcu

    Pe site-ul CNAS la adresa respectiva, orice CNP introduci se afiseaza invariabil mesajul : “Serviciul Web a întors următoarul mesaj:
    Nu s-a primit un răspuns în timp util. Vă rugăm să încercaţi mai târziu!”

Comentariul tau aici