Ce elemente din contractul individual de munca pot fi modificate ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Contractul individual de munca se poate modifica numai prin acordul partilor, printr-un act aditional atasat la contract.

Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente :

  • Durata contractului
  • Locul muncii
  • Felul muncii
  • Conditiile de munca
  • Salariul
  • Timpul de munca si timpul de odihna.

Locul muncii se poate modifica unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca.

Pe toata durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate drepturile prevazute in contractul individual de munca.

Ce semnifica termenul de „detasare” vs. „delegare” ?

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari.

Cu alte cuvinte, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an, dar in mod exceptional perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 in 6 luni.

Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.

Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si poate fi prelungita pe perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, doar cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Salariatul delegat sau detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in condiţiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute.

Articole similare

Comentariul tau aici