Ce elemente obligatorii trebuie sa contina orice factura?

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Potrivit art.155 din Codul fiscal, elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina o factura sunt:

  • numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
  • data emiterii facturii;
  • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera de data emiterii facturii;
  • datele firmei care emite factura: nume, adresa si cod de inregistrare fiscala;
  • datele beneficiarului bunurilor sau serviciilor: nume, adresa si codul de inregistrare fiscala;
  • date despre bunurile sau serviciile livrate: denumire, cantitate, pretul unitar;
  • valoarea bunurilor sau serviciilor fara TVA;
  • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei. In cazul in care nu se datoreaza taxa, factura trebuie sa contina trimiterea la dispozitiile aplicabile din Codul Fiscal sau din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
  • in cazul in care se aplica un regimul special (agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie, antichitati), factura va contine trimiterea la articolul corespunzator din Directiva 112 care sa indice ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
  • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.

  ATENTIE! Lipsa elementelor obligatorii de pe factura poate duce la imposibilitatea de deducere a TVA de catre persoana impozabila.

  Pe langa toate acestea, pe factura trebuie trecut in mod obligatoriu codul de identificare fiscal a contribuabilului, cu RO in fata daca acesta este platitor de TVA, potrivit Codului de procedura fiscal.

  Potrivit Legii societatilor ocmerciale, orice factura trebuie sa cuprinda si informatii cu privire la datele de identificare ale acesteia, respectiv denumirea firmei, forma juridical a acesteia si numarul de la ONRC.

  Facturile se arhiveaza timp de 10 ani.

  Numerotarea facturilor se face potrivit Regimului intern de numerotare adoptat de catre firma.
  Important! Firmele isi pot emite singure facturi, respectiv nu mai trebuie sa fie emise facturi tipizate , facturi fiscale. Semnarea si stampilarea facturilor nu mai este obligatorie!!!

  Oana Tomoiaga

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: