Ce informatii trebuie sa contina declaratia recapitulativa ?

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Potrivit art. 325 din Codul Fiscal, orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza:

  • livrarile intracomunitare scutite de taxa, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
  • livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
  • prestarile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in UE, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
  • achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
  • achizitiile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in UE;
  • livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 3151 alin. (8) lit. c) și d).

  Declaratia trebuie sa se intocmeasca pentru fiecare luna calendaristica in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni.

  Declaratia recapitulativa cuprinde urmatoarele informatii:

  • codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din Romania, pe baza caruia respectiva persoana a efectuat livrari intracomunitare de bunuri, a prestat servicii, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, a efectuat achizitii intracomunitare taxabile de bunuri din alt stat membru sau a achizitionat serviciile prevazute la art. 278 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;
  • codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care achizitioneaza bunurile sau primeste serviciile in alt stat membru decat Romania, pe baza caruia furnizorul sau prestatorul din Romania i-a efectuat o livrare intracomunitara scutita de TVA, o livrare intracomunitara, altele decat cele scutite de TVA;
  • codul de identificare in scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului/prestatorului care efectueaza o livrare intracomunitara/o prestare de servicii in conditiile stabilite la art. 278 alin. (2) sau, dupa caz, doar codul statului membru din care are loc livrarea intracomunitara sau prestarea de servicii, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare in scopuri de TVA in statul respectiv, pentru persoanele din Romania care realizeaza achizitii intracomunitare taxabile sau achizitioneaza serviciile prevazute la art. 278 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;
  • codul de identificare in scopuri de TVA din Romania al persoanei impozabile care efectueaza un transfer in alt stat membru si pe baza caruia a efectuat acest transfer, precum si codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul bunurilor;
  • codul de identificare in scopuri de TVA din statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor al persoanei impozabile care efectueaza in Romania o achizitie intracomunitara taxabila conform art. 273 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, doar codul statului membru respectiv, in cazul in care persoana impozabila nu este identificata in scopuri de TVA in acel stat membru, precum si codul de identificare in scopuri de TVA din Romania al acestei persoane;
  • pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite de TVA, pentru livrarile intracomunitare si pentru prestarile de servicii, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, valoarea totala a livrarilor/prestarilor pe fiecare client in parte;
  • pentru livrarile intracomunitare de bunuri ce constau in transferuri scutite si pentru livrarile intracomunitare valoarea totala a livrarilor, determinata in conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul bunurilor;
  • pentru achizitiile intracomunitare taxabile, valoarea totala pe fiecare furnizor in parte;
  • pentru achizitiile intracomunitare asimilate care urmeaza unui transfer din alt stat membru, valoarea totala a acestora stabilita, pe fiecare cod de identificare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor sau, dupa caz, pe codul statului membru respectiv, in cazul in care persoana impozabila nu este identificata in scopuri de TVA in acel stat membru;
   pentru achizitiile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA, valoarea totala a acestora pe fiecare prestator in parte;
  • valoarea ajustarilor de TVA efectuate in conformitate cu prevederile art. 287 si 288. Acestea se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului.

  Atentie! Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate mai sus.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: