Ce obligatii au cei care angajeaza zilieri ?

Baza legala : Legea nr. 52/2011

Zilierii sunt definiti conform art.1 din Legea nr. 52/2011 ca fiind “persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii”.

Zilieri nu pot presta activitati pentru acelasi beneficiar mai mult de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Beneficiarii de lucrari executate de zilieri sunt definiti conform art.1 din Legea nr52/2011 ca fiind “persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional”.

Domeniile pentru care pot fi utilizati zilierii sunt stipulate la art.11 din Legea nr. 52/2011, si anume: agricultura; vanatoare si pescuit; silvicultura, exclusiv exploatari forestiere; piscicultura si acvacultura; pomicultura si viticultura; apicultura; zootehnie; spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural; manipulari de marfuri; activitati de intretinere si curatenie.

Obligatiile principale pe care le au beneficiarii ce angajeaza zilieri constau in:

a) intocmirea Registrului de evidenta a zilierilor;

b) retinerea si virarea la buget a impozitului pe venit.

Caracteristicile ale Registrului de evidenta a zilierilor si obligatiile beneficiarilor sunt:

Registrul de evidenta :

  •  este un document official cu regim special in care este tinuta evidenta lucratorilor zilieri;
  • reprezinta o sursa de date ce sta la baza elaborarii planului national privind politicile din domeniul ocuparii fortei de munca, a combaterii muncii fara forme legale si de asemenea in domeniul fiscal;
  • este o sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic;
  • registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei, punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica.

 – Beneficiari :

  • transmit catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta, certificata “conform cu originalul”;
  •  depun lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi au sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta.

Obligatiile beneficiarilor privind retinerea si virarea la buget a impozitului pe venit se rezuma la:

-calculeaza impozitul datorat de zilieri pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica, prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneratiei brute zilnice;

-vireaza la bugetul de stat impozitul calculat si retinut pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri;

-declaratia care se depune este D112Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

 Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici