Ce obligatii declarative au PFA, II si IF?

 

PFA , II si IF care realizeaza venituri din activitati independente, respectiv cele comerciale , precum si profesiile libere, care se pot desfasura individual sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica intre persoane fizice au ogligatia sa depuna formularul 220 ,, “Declaratia privind venitul estimat” cat si formularul 200  ,, Declaratie privind veniturile realizate…….” la organul fiscal competent

1.Declaratia 220 se depune de catre :

  • Persoanele fizice in vederea declararii veniturilor  şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere ;
  • Contribuabilii care doresc recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit potrivit legii;
  • Contribuabilii care au inceput o activitate in timpul anului fiscal, respectiv in 15 zile de la inceperea acestei activitati;
  • Contribuabilii care au realizat venituri pe o perioada mai mica decat anul fiscal sau cei care au realizat pierderi in anul anterior;
  • Contribuabilii care stabilesc venitul net in functie de normele de venit, si care doresc ca venitul net sa le fie determinat in sistem real;

Declaratia 220 se depune :

-la organul fiscal in raza teritoriala a caruia isi are adresa contribuabilul, sau in cazul in care aceasta difera de domiciliu, atunci adresa unde locuieste efectiv
-pentru ceilalti contribuabili , la organul fiscal in raza teritoriala a caruia se afla sursa de venit.       

Atentie ! Declaratia se intocmeste in doua exemplare, cel original ramane  la organul fiscal, iar copia ramane la contribuabil.              

2.Declaratia 200 se depune de catre  persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

  • Activități independente;
  • Cedarea folosinței bunurilor;
  • Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
  • Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
  • Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Declaraţia trebuie depusă până la data de 25 mai.

Atentie ! Declaratia se intocmeste in doua exemplare, cel original ramane  la organul fiscal, iar copia ramane la contribuabil.

3.  Declaratia privind Contributia de asigurari de sanatate – se depune la Casa de sanatate pana la primul termen de plata (data de 15 a ultimei luni din trimestru);

4In situatia in care au angajati si salariati, acestia vor avea obligatia depunerii lunare sau trimestriale a Declaratiei 112, pana la data de 25 inclusiv  a lunii urmatoare / 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator.

5. Contribuabilii care sunt inregistrati in scop de TVA vor depune si Declaratia 300,  Declaratia 390 si Declaratia 394 , declaratii cu privire la TVA care se completeaza si depun pe data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare;

Oana Tomoiaga

 

Articole similare