Ce obligatii fiscale datorate bugetului de stat se varsa in contul unic

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 •  

  Potrivit Ordinului nr.223/2014, nomenclatorul obligatiilor fiscale ce trebuie datorate la bugetul de stat a fost modificat la inceputul anului 2014. Ce impozite si ce contributii suplimentare se vor varsa in contul unic, sunt prevazute in nomenclatorul obligatiilor fiscale, care cuprinde:

  Impozit pe venitul din salarii;

  • Impozit pe venitul din pensii;

  • Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

  • Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

  • Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 4, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene;

  • Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;

  • Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 4 sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

  • Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

  • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

  • Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică;

  • Impozit la ţiţeiul din producţia internă;

  • Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;

  • Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

  • Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole;

  • Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice;

  • Impozit pe veniturile din dobânzi;

  • Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;

  • Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

  • Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;

  • Impozit pe veniturile din premii;

  • Impozit pe veniturile din alte surse;

  • Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente;

  • Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente;

  • Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente;

  • Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente;

  • Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment;

  • Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;

  • Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente;

  • Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;

  • Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente;

  • Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente;

  • Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

  • Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome;

  • Impozit pe veniturile din jocuri de noroc.

  Nu se vor varsa in contul unic accizele si taxele de timbru.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: