Ce schimbari fiscale ne asteapta in 2015 ? OUG 80 din 12 decembrie 2014

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Vineri 12.12.2014 a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta nr. 80/12.12.2014 care prevede pe scurt urmatoarele :

  ·         Pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2015, nivelul accizei totale pentru ţigarete este de 399,75 lei/1.000 ţigarete. Acciza specifică reprezintă 283,19 lei/1.000 ţigarete, iar acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului de 18% asupra preţului de vânzare cu amănuntul declarat în condiţiile legii. Acciza datorată nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime reprezentând 386,15 lei/1.000 ţigarete.

  ·         Pentru ultima luna din anul 2014, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până la data de 22 decembrie 2014.

  ·         Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile;

  ·         Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual. Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

  ·         Contribuabilii care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

  ·         Modificari in ce priveste serviciile electronice :

  Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro (inainte se prevedea ca se intocmeste in lei). În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.

  Persoana impozabilă trebuie să achite suma totală a taxei datorate în statele membre de consum într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Procedura de virare urmeaza a fi stabilita prin norme.

  Se introduce in plus prevederea ca in cazul în care România este statul membru de înregistrare (in cazul serviciilor electronice), din sumele transferate fiecărui stat membru de consum se reţine ca venit al bugetului de stat :

  -un procent de 30% în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2016 şi, respectiv,

  -un procent de 15% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, conform unei proceduri stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

  ·         Termenul prevăzut la art. 6 din OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

  ·         Termenul prevăzut la art. 7 din OG nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

  ·         Termenul prevăzut la art. 6 din OG nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: